رنگ پلاست نماینده شرکت لونافام
طراحی سایت
دوشنبه 5 خرداد 1399.
تاریخ شمسی :
الإثنين 3 شوال 1441.
تاریخ قمری :
May 25 2020.
تاریخ میلادی :

 

 

پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا + 20 اسفندماه 97

 

نام کالا
 
تولید کننده
 
نوع قرارداد
 
قیمت پایانی میانگین موزون
 
عرضه (تن)
 
قیمت پایه عرضه
 
تقاضا (تن)
 
حجم معامله (تن)
 
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام سلف (مچینگ) 67,809 0 67,809 1,452 1,452
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام سلف 67,809 3,014 67,809 1,881 1,496
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر نقدی 67,818 1,560 67,809 1,780 1,560
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند سلف 67,809 3,982 67,809 3,894 1,122
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند سلف (مچینگ) 65,775 0 65,775 680 680
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر سلف 67,809 880 67,809 1,060 880
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند سلف (مچینگ) 67,809 0 67,809 924 924
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند سلف 65,775 4,000 65,775 4,820 3,320
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 67,809 440 67,809 726 330
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی (مچینگ) 67,809 0 67,809 110 110
پلی وینیل کلراید S60 پتروشیمی بندرامام نقدی 82,217 1,001 71,961 2,739 1,001
پلی وینیل کلراید E7044 پتروشیمی اروند نقدی 70,439 704 70,439 66 66
پلی پروپیلن نساجی ZH552R نوید زرشیمی نقدی 130,834 1,008 94,202 2,373 1,008
پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی نقدی 132,789 105 94,202 231 105
پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی نقدی 128,579 294 94,202 882 294
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون نقدی 131,155 418 94,202 1,298 418
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی شازند نقدی 127,723 400 94,202 780 400
پلی پروپیلن نساجی Z30G پتروشیمی مارون نقدی 121,851 308 94,202 572 308
پلی پروپیلن نساجی V79S پتروشیمی مارون نقدی 115,843 286 94,202 506 286
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال نقدی 125,878 1,197 94,202 2,310 1,197
پلی پروپیلن نساجی PYI180 پتروشیمی پلی نار نقدی 125,462 240 94,202 580 240
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی مارون نقدی 132,522 660 94,202 1,848 660
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند سلف 127,581 1,600 94,202 3,380 1,600
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم نقدی 130,198 2,496 94,202 4,584 2,496
پلی پروپیلن نساجی HP456J پتروشیمی مارون نقدی 121,911 660 94,202 1,012 660
پلی پروپیلن نساجی FI160 پتروشیمی پلی نار نقدی 124,916 70 94,202 200 70
پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون نقدی 143,228 66 94,202 440 66
پلی پروپیلن نساجی 1102L پتروشیمی رجال نقدی 128,843 231 94,202 693 231
پلی پروپیلن نساجی (پودر) HP552R پلی پروپیلن جم نقدی   94 91,376 0 0
پلی پروپیلن نساجی (پودر) HP552R پتروشیمی شازند نقدی 95,735 110 91,376 140 110
پلی پروپیلن فیلم ZH525J نوید زرشیمی نقدی 134,239 1,512 96,255 2,121 1,512
پلی پروپیلن شیمیایی ZR348U نوید زرشیمی نقدی (مچینگ) 114,077 0 114,077 21 21
پلی پروپیلن شیمیایی ZR348U نوید زرشیمی نقدی 114,077 105 114,077 126 84
پلی پروپیلن شیمیایی ZR348T نوید زرشیمی نقدی 113,130 84 111,203 105 84
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R نوید زرشیمی نقدی 139,406 273 108,328 525 273
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی نقدی 146,803 84 99,540 210 84
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی نقدی 166,943 126 105,864 609 126
پلی پروپیلن شیمیایی X30G پتروشیمی مارون نقدی 120,117 308 94,202 770 308
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S پلی پروپیلن جم نقدی 121,779 330 111,203 484 330
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پتروشیمی مارون نقدی 164,667 374 105,864 1,056 374
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R پتروشیمی شازند نقدی 161,164 100 105,864 480 100
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم نقدی 114,527 1,232 105,864 1,452 1,232
پلی پروپیلن RP270G پتروشیمی شازند نقدی 105,864 50 105,864 50 50
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین پتروشیمی خوزستان نقدی (مچینگ) 220,000 0 220,000 4/4 4/4
Go to top