رنگ پلاست نماینده شرکت لونافام

 

 

 

پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا www.ppna.ir

قیمت روزانه مواد پلیمری در بازار + 19 اسفندماه

 

ا 0075 / بندر امام : 122000

ا 020 / بندر امام : 120600

ا 2100 / لاله : 125000

ا 2102 / لاله : 120000

ا 2420D / امیرکبیر : 121500

ا 2420H / امیرکبیر : 120000

ا 0190 / آریا ساسول : 120200

ا LL209AA / امیرکبیر : 122000

ا LL209AA /  شازند (اراک) : 120000

ا 52518 / جم : 130000

ا HI500 / بندر امام : 131000

ا 0035 / بندر امام : 118000

ا Bl3 / جم : 115000

ا Bl3 / مارون : 114000

ا Bl3 / کرمانشاه : 114000

ا F7000 / مهر : 120000

ا F7000 / ایلام : 119500

ا EX5 / جم : 119000

ا EX5 / مارون : 118000

ا EX5 / کرمانشاه : 118000

ا 5110 / آریا ساسول : 125000

ا EX3 / امیرکبیر : 125000

ا EX3 / شازند (اراک) : 125000

ا PE100 (CRP100) / مارون : 123000

ا PVC S65 / بندر امام (موجود) : 95000

ا PVC S65 / غدیر (موجود) : 94000

ا PVC S65 / اروند (موجود) : 94000

ا 1540 / تبریز : 125000

ا 7240 / تبریز : 140000

Go to top