رنگ پلاست نماینده شرکت لونافام

 

پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا + 14 اسفندماه 97

 

نام کالا
 
تولید کننده
 
قیمت پایانی میانگین موزون
 
عرضه (تن)
 
قیمت پایه عرضه
 
تقاضا (تن)
 
حجم معامله (تن)
 
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز 108,207 1,496 108,207 1,254 1,254
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز 108,207 0 108,207 220 220
پلی استایرن مقاوم 4512 محب بسپار ایده گستر   100 108,207 0 0
پلی استایرن معمولی MP08 محب پلیمر قم   100 103,791 0 0
پلی استایرن معمولی 1551 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس   400 103,791 0 0
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز 98,601 1,001 98,601 1,001 979
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز 98,601 0 98,601 22 22
پلی استایرن معمولی 1460-FG پتروشیمی تبریز 101,660 40 101,660 40 40
پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000 بانیار پلیمر گنبد   110 103,438 0 0
پلی استایرن انبساطی نسوز SE350 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند   200 98,616 0 0
پلی استایرن انبساطی نسوز SE3000 بانیار پلیمر گنبد   110 105,391 0 0
پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000 بانیار پلیمر گنبد 105,391 110 105,391 88 88
پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000 بانیار پلیمر گنبد 105,391 0 105,391 22 22
پلی استایرن انبساطی نسوز SE1000 بانیار پلیمر گنبد 105,391 110 105,391 22 22
پلی استایرن انبساطی نسوز SE FINE شرکت پلی استایرن انبساطی سهند   100 88,514 0 0
پلی استایرن انبساطی نسوز F300 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 101,545 100 101,545 50 50
پلی استایرن انبساطی نسوز F200 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 126,231 25 101,545 95 25
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 142,462 25 101,545 90 25
پلی استایرن انبساطی R310 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 139,886 25 101,545 95 25
پلی استایرن انبساطی 526 پتروشیمی تبریز 122,147 25 101,545 45 25
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز 123,819 30 98,616 110 30
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز 134,101 150 101,545 240 150
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز 144,694 150 101,545 300 150
پلی استایرن انبساطی R200 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 139,489 25 101,545 75 25
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی شازند 125,901 1,000 94,490 1,560 1,000
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی مارون 102,570 308 90,568 682 308
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم 105,836 4,004 90,568 7,084 4,004
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 84,520 528 83,962 638 528
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 83,962 0 83,962 286 286
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 83,962 682 83,962 396 352
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام 83,962 2,024 83,962 484 440
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر 83,962 2,508 83,962 1,485 1,397
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام 83,962 0 83,962 176 176
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر 83,962 0 83,962 440 440
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون 83,962 0 83,962 308 308
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون 83,962 550 83,962 264 242
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز 104,119 750 78,302 1,700 750
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان 77,999 1,200 77,999 984 936
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان 77,999 0 77,999 192 192
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم 83,652 2,024 76,392 2,992 2,024
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA پتروشیمی تبریز 113,928 300 79,448 670 300
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه 86,667 4,032 83,179 4,920 4,032
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون 93,438 660 83,179 1,738 660
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم 89,129 1,012 83,179 1,848 1,012
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام 88,091 3,000 83,179 3,700 3,000
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر 107,435 2,800 88,382 5,210 2,800
پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ پتروشیمی آریا ساسول 95,399 66 83,191 176 66
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر 94,173 2,200 81,584 4,730 2,200
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 پتروشیمی کردستان 93,159 1,200 81,584 3,264 1,200
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله 89,962 2,002 81,584 3,102 2,002
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام 100,135 1,500 81,584 3,560 1,500
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول 98,059 660 81,584 1,782 660
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام 106,456 1,000 81,584 3,080 1,000
پلی اتیلن سبک خطی 22B03 پتروشیمی مهاباد 80,177 0 80,177 240 240
پلی اتیلن سبک خطی 22B03 پتروشیمی مهاباد 80,177 1,008 80,177 264 264
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد 88,146 1,200 80,177 1,728 1,200
پلی اتیلن سبک خطی 22B01KJ پتروشیمی مهاباد 80,579 0 80,579 120 120
پلی اتیلن سبک خطی 22B01KJ پتروشیمی مهاباد 80,579 408 80,579 48 48
پلی اتیلن سبک خطی 22B01 پتروشیمی مهاباد 80,177 1,200 80,177 576 576
پلی اتیلن سبک خطی 22B01 پتروشیمی مهاباد 80,177 0 80,177 624 624
پلی اتیلن سبک خطی 20BF5 پتروشیمی مهاباد 83,392 2,928 83,392 648 576
پلی اتیلن سبک خطی 20BF5 پتروشیمی مهاباد 83,392 0 83,392 456 456
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر 101,698 4,950 80,177 8,624 4,950
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند 93,699 600 80,177 1,100 600
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله 82,812 220 82,399 264 220
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی آریا ساسول 83,474 220 82,399 308 220
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 143,397 880 109,259 2,090 880
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 141,966 1,122 111,042 2,915 1,122
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 پتروشیمی تندگویان 148,062 803 111,806 1,221 803
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 پتروشیمی تندگویان 216,953 55 118,671 264 55
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 217,231 154 117,875 968 154
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 211,732 1,441 120,707 3,564 1,441
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان 210,082 99 114,335 484 99
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 208,773 2,497 116,193 4,686 2,497
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG735 پتروشیمی تندگویان 206,036 154 113,539 506 154
اکریلونیتریل بوتادین استایرن SV0157W2901 پتروشیمی تبریز 133,737 165 126,932 220 165
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر 129,322 50 121,306 90 50
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز 121,613 300 121,306 320 300
Go to top