رنگ پلاست نماینده شرکت لونافام

 

بور

اطلاعیه عرضه مواد آف گرید پلیمری در بورس کالا + ۱۴ اسفندماه ۹۷

 

 

نام کالا
 
نوع بسته بندی
 
تولید کننده
 
حجم کالای قابل عرضه
 
قیمت پایه
 
نوع قرارداد
 
حداکثر قیمت مجاز
 
پلی اتیلن ترفتالات بطری OFF - BG821 درجه 1 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 17 102601 سلف 513005
پلی اتیلن ترفتالات بطری OFF - BG821 درجه 1 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 67 102601 سلف 513005
پلی اتیلن ترفتالات بطری OFF - BG821 درجه 3 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 10 48283 سلف 241415
پلی اتیلن ترفتالات بطری OFF - BG825 درجه 3 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 40 48283 سلف 241415
پلی اتیلن ترفتالات نساجی OFF - TG641 درجه 1 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 120 94386 سلف 471930
پلی اتیلن ترفتالات نساجی OFF - TG645 درجه 1 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 40 94386 سلف 471930
پلی اتیلن ترفتالات نساجیOFF-SuperBright TG641درجه1 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 20 91618 سلف 458090
پلی اتیلن سبک تزریقی OFF - 1922T درجه 1 پالت چوبی پتروشیمی لاله 110 74159 نقدی 370795
پلی اتیلن سبک تزریقی OFF - 1922T درجه 2 پالت چوبی پتروشیمی لاله 35 65919 نقدی 329595
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 0200 درجه 2 جامبوبگ پتروشیمی بندرامام 25 65267 نقدی 326335
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2004TC00 درجه 1 پالت چوبی پتروشیمی لاله 27 73426 نقدی 367130
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2100TN00 درجه 2 پالت چوبی پتروشیمی لاله 5 68857 نقدی 344285
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2102TN42 درجه 2 پالت چوبی پتروشیمی لاله 37 65267 نقدی 326335
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2102TX00 درجه 1 پالت چوبی پتروشیمی لاله 20 73426 نقدی 367130
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2102TX00 درجه 3 جامبوبگ پتروشیمی لاله 20 44871 نقدی 224355
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2420H درجه 1 جامبوبگ پتروشیمی امیرکبیر 350 73426 نقدی 367130
پلی اتیلن سنگین بادی OFF - BL3 درجه 1 پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 110 74861 نقدی 374305
پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - 52505 درجه 1 پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 7 68753 نقدی 343765
پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - 52505UV درجه 1 پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 22 70199 نقدی 350995
پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - 52518 درجه 1 پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 1012 68753 نقدی 343765
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - EX5 درجه 1 پالت چوبی پتروشیمی جم 4 75566 نقدی 377830
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - EX5 درجه 1 کیسه پتروشیمی مارون 88 75566 نقدی 377830
پلی اتیلن سنگین لوله OFF - CRP100N درجه 1 پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 132 81511 نقدی 407555
پلی اتیلن سنگین لوله OFF - CRP100N درجه 2 پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 176 72454 نقدی 362270
پلی استایرن انبساطی OFF - SUPER FINE درجه 3 سایر پتروشیمی تبریز 20 48683 نقدی 243415
پلی استایرن معمولی OFF - 1540 درجه 1 کیسه پتروشیمی تبریز 22 93411 نقدی 467055
پلی استایرن معمولیOFF - 1460 درجه 1 کیسه پتروشیمی تبریز 44 91480 نقدی 457400
پلی استایرن مقاوم OFF - 7240 درجه 2 کیسه پتروشیمی تبریز 18 86566 نقدی 432830
Go to top