رنگ پلاست نماینده شرکت لونافام

 

 

 

 

پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

اطلاعیه عرضه مواد پلیمری بورس کالا + ۱۴ اسفندماه ۹۷

 

نام کالا
 
نوع بسته بندی
 
تولید کننده
 
حجم کالای قابل عرضه
 
قیمت پایه
 
نوع قرارداد
 
حداکثر قیمت مجاز
 
پلی استایرن مقاوم 7240 پالت پلاستیکی پتروشیمی تبریز 104 108207 نقدی 541035
پلی استایرن مقاوم 4512 کیسه محب بسپار ایده گستر 100 108207 نقدی 541035
پلی استایرن معمولی MP08 کیسه محب پلیمر قم 100 103791 نقدی 518955
پلی استایرن معمولی 1551 پالت پلاستیکی پتروشیمیایی تخت جمشید پارس 400 103791 نقدی 518955
پلی استایرن معمولی 1540 پالت پلاستیکی پتروشیمی تبریز 104 98601 نقدی 493005
پلی استایرن معمولی 1460-FG جامبوبگ پتروشیمی تبریز 40 101660 نقدی 508300
پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000 جامبوبگ بانیار پلیمر گنبد 110 103438 نقدی 517190
پلی استایرن انبساطی نسوز SE350 جامبوبگ شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 200 98616 نقدی 493080
پلی استایرن انبساطی نسوز SE3000 جامبوبگ بانیار پلیمر گنبد 110 105391 نقدی 526955
پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000 جامبوبگ بانیار پلیمر گنبد 110 105391 نقدی 526955
پلی استایرن انبساطی نسوز SE1000 جامبوبگ بانیار پلیمر گنبد 110 105391 نقدی 526955
پلی استایرن انبساطی نسوز SE FINE جامبوبگ شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 100 88514 نقدی 442570
پلی استایرن انبساطی نسوز F300 جامبوبگ توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 100 101545 نقدی 507725
پلی استایرن انبساطی نسوز F200 جامبوبگ توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 25 101545 نقدی 507725
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 جامبوبگ توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 25 101545 نقدی 507725
پلی استایرن انبساطی R310 جامبوبگ توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 25 101545 نقدی 507725
پلی استایرن انبساطی 526 جامبوبگ پتروشیمی تبریز 25 101545 نقدی 507725
پلی استایرن انبساطی 400 جامبوبگ پتروشیمی تبریز 30 98616 نقدی 493080
پلی استایرن انبساطی 300 جامبوبگ پتروشیمی تبریز 150 101545 نقدی 507725
پلی استایرن انبساطی 200 جامبوبگ پتروشیمی تبریز 150 101545 نقدی 507725
پلی استایرن انبساطی R200 جامبوبگ توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 25 101545 نقدی 507725
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پالت چوبی پتروشیمی شازند 1000 94490 نقدی 472450
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 506 90568 نقدی 452840
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N کیسه پتروشیمی مارون 308 90568 نقدی 452840
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پالت چوبی پتروشیمی آریا ساسول 154 83962 نقدی 419810
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پالت چوبی پتروشیمی آریا ساسول 110 83962 سلف 419810
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پالت چوبی پتروشیمی مهر 2508 83962 نقدی 419810
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پالت چوبی پتروشیمی ایلام 2024 83962 نقدی 419810
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 کیسه پتروشیمی مارون 220 83962 نقدی 419810
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پالت پلاستیکی پتروشیمی تبریز 750 78302 نقدی 391510
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پالت چوبی پتروشیمی لرستان 600 77999 نقدی 389995
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 1012 76392 نقدی 381960
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA پالت پلاستیکی پتروشیمی تبریز 300 79448 نقدی 397240
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 کیسه پتروشیمی مارون 220 83179 نقدی 415895
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پالت چوبی پلیمر کرمانشاه 2016 83179 نقدی 415895
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 506 83179 نقدی 415895
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پالت پلاستیکی پتروشیمی بندرامام 1500 83179 سلف 415895
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 کیسه پتروشیمی امیرکبیر 280 88382 نقدی 441910
پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ پالت چوبی پتروشیمی آریا ساسول 66 83191 نقدی 415955
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پالت پلاستیکی پتروشیمی امیرکبیر 220 81584 نقدی 407920
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 پالت چوبی پتروشیمی کردستان 600 81584 نقدی 407920
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پالت چوبی پتروشیمی لاله 2002 81584 نقدی 407920
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پالت پلاستیکی پتروشیمی بندرامام 1500 81584 سلف 407920
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پالت چوبی پتروشیمی آریا ساسول 110 81584 سلف 407920
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پالت پلاستیکی پتروشیمی بندرامام 1000 81584 سلف 407920
پلی اتیلن سبک خطی 22B03 پالت چوبی پتروشیمی مهاباد 504 80177 نقدی 400885
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پالت چوبی پتروشیمی مهاباد 600 80177 نقدی 400885
پلی اتیلن سبک خطی 22B01KJ پالت چوبی پتروشیمی مهاباد 408 80579 نقدی 402895
پلی اتیلن سبک خطی 22B01 پالت چوبی پتروشیمی مهاباد 600 80177 نقدی 400885
پلی اتیلن سبک خطی 20BF5 پالت چوبی پتروشیمی مهاباد 2928 83392 نقدی 416960
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پالت چوبی پتروشیمی شازند 600 80177 سلف 400885
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پالت چوبی پتروشیمی امیرکبیر 440 80177 نقدی 400885
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پالت چوبی پتروشیمی آریا ساسول 110 82399 نقدی 411995
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پالت چوبی پتروشیمی لاله 220 82399 نقدی 411995
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 154 109259 سلف 546295
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 154 111042 سلف 555210
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 154 111806 سلف 559030
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 55 118671 سلف 593355
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 154 117875 سلف 589375
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 154 120707 سلف 603535
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 99 114335 سلف 571675
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 154 116193 سلف 580965
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG735 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 154 113539 سلف 567695
اکریلونیتریل بوتادین استایرن SV0157W2901 پالت پلاستیکی پتروشیمی تبریز 165 126932 نقدی 634660
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پالت چوبی پتروشیمی قائد بصیر 50 121306 نقدی 606530
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پالت پلاستیکی پتروشیمی تبریز 300 121306 نقدی 606530
Go to top