رنگ پلاست نماینده شرکت لونافام

 

 

 

 

 

پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا + ۱۴ اسفندماه ۹۷

نام کالا
 
تولید کننده
 
نوع قرارداد
 
قیمت پایانی میانگین موزون
 
عرضه (تن)
 
قیمت پایه عرضه
 
تقاضا (تن)
 
حجم معامله (تن)
 
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر نقدی 67,975 3,000 67,631 3,420 3,000
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 66,728 4,000 65,602 4,780 4,000
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 72,973 4,004 67,631 7,304 4,004
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام سلف 72,141 2,992 67,631 4,510 2,992
پلی وینیل کلراید E7044 پتروشیمی اروند نقدی 70,253 704 70,253 264 264
پلی وینیل کلراید E7044 پتروشیمی اروند نقدی (مچینگ) 70,253 0 70,253 132 132
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند نقدی 75,828 110 69,701 220 110
پلی کربنات 1012UR پتروشیمی خوزستان سلف 230,000 400 230,000 400 400
پلی کربنات 0710 پتروشیمی خوزستان نقدی (مچینگ) 230,000 0 230,000 15 15
پلی پروپیلن نساجی ZH552R نوید زرشیمی نقدی 145,866 756 91,348 2,415 756
پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی نقدی 145,913 84 91,348 378 84
پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی نقدی 140,312 504 91,348 1,764 504
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی شازند نقدی 145,570 400 91,348 1,760 400
پلی پروپیلن نساجی V79S پتروشیمی مارون نقدی 135,228 242 91,348 924 242
پلی پروپیلن نساجی V30G پتروشیمی مارون نقدی 133,594 484 91,348 1,012 484
پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار نقدی 142,751 1,300 91,348 3,320 1,300
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال نقدی 141,073 189 91,348 1,071 189
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال نقدی 141,429 924 91,348 2,877 924
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم نقدی 145,839 144 91,348 1,008 144
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند سلف 144,233 800 91,348 2,880 800
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم سلف 139,329 1,488 91,348 4,248 1,488
پلی پروپیلن نساجی HP500J پتروشیمی مارون نقدی 139,727 110 91,348 418 110
پلی پروپیلن نساجی F30S پتروشیمی مارون نقدی 127,583 440 91,348 770 440
پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون نقدی 143,751 440 91,348 1,980 440
پلی پروپیلن نساجی 1102L پتروشیمی رجال نقدی 139,052 315 91,348 1,155 315
پلی پروپیلن فیلم ZH525J نوید زرشیمی نقدی 130,135 1,512 93,357 1,512 1,512
پلی پروپیلن شیمیایی ZR348T نوید زرشیمی نقدی 140,506 84 107,983 189 84
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R نوید زرشیمی نقدی 159,581 273 105,170 630 273
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی نقدی 152,775 84 96,572 336 84
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548T نوید زرشیمی نقدی 149,197 84 104,849 252 84
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی نقدی 162,554 126 102,760 693 126
پلی پروپیلن شیمیایی X30G پتروشیمی مارون نقدی 128,437 440 91,348 1,122 440
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S پلی پروپیلن جم نقدی 127,784 550 107,983 748 550
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پتروشیمی مارون نقدی 160,926 374 102,760 1,364 374
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم نقدی 151,596 1,232 102,760 2,464 1,232
پلی پروپیلن شیمیایی C30G پتروشیمی مارون نقدی 131,798 594 91,348 1,826 594
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین پتروشیمی خوزستان نقدی (مچینگ) 220,000 0 220,000 4/4 4/4
اپوکسی رزین جامد 011P پتروشیمی خوزستان سلف 260,000 200 260,000 60 60
اپوکسی رزین جامد 011P پتروشیمی خوزستان سلف (مچینگ) 260,000 0 260,000 10 10
Go to top