رنگ پلاست نماینده شرکت لونافام

 

 

 

 

پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

اطلاعیه عرضه مواد پلیمری بورس کالا + ۱۳ اسفندماه

نام کالا
 
نوع بسته بندی
 
تولید کننده
 
حجم کالای قابل عرضه
 
قیمت پایه
 
نوع قرارداد
 
حداکثر قیمت مجاز
 
پلی کربنات 1012UR پالت چوبی پتروشیمی خوزستان 200 230000 سلف 1150000
پلی وینیل کلراید S65 پالت پلاستیکی پتروشیمی بندرامام 2992 67631 سلف 338155
پلی وینیل کلراید S65 جامبوبگ پتروشیمی اروند 2000 65602 نقدی 328010
پلی وینیل کلراید S65 پالت پلاستیکی پتروشیمی اروند 2002 67631 نقدی 338155
پلی وینیل کلراید S65 جامبوبگ پتروشیمی غدیر 200 67631 نقدی 338155
پلی وینیل کلراید E7044 پالت پلاستیکی پتروشیمی اروند 704 70253 نقدی 351265
پلی وینیل کلراید E6834 پالت پلاستیکی پتروشیمی اروند 110 69701 نقدی 348505
پلی پروپیلن نساجی ZH552R جامبوبگ نوید زرشیمی 756 91348 نقدی 456740
پلی پروپیلن نساجی ZH550J جامبوبگ نوید زرشیمی 84 91348 نقدی 456740
پلی پروپیلن نساجی ZH510L جامبوبگ نوید زرشیمی 504 91348 نقدی 456740
پلی پروپیلن نساجی Z30S پالت چوبی پتروشیمی شازند 400 91348 نقدی 456740
پلی پروپیلن نساجی V79S کیسه پتروشیمی مارون 110 91348 نقدی 456740
پلی پروپیلن نساجی V30G کیسه پتروشیمی مارون 220 91348 نقدی 456740
پلی پروپیلن نساجی SF060 پالت چوبی پتروشیمی پلی نار 200 91348 نقدی 456740
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL جامبوبگ پتروشیمی رجال 84 91348 نقدی 456740
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK جامبوبگ پتروشیمی رجال 105 91348 نقدی 456740
پلی پروپیلن نساجی HP552R پالت چوبی پتروشیمی شازند 800 91348 سلف 456740
پلی پروپیلن نساجی HP552R پالت چوبی پلی پروپیلن جم 144 91348 نقدی 456740
پلی پروپیلن نساجی HP510L پالت چوبی پلی پروپیلن جم 984 91348 سلف 456740
پلی پروپیلن نساجی HP500J کیسه پتروشیمی مارون 110 91348 نقدی 456740
پلی پروپیلن نساجی F30S کیسه پتروشیمی مارون 220 91348 نقدی 456740
پلی پروپیلن نساجی C30S کیسه پتروشیمی مارون 220 91348 نقدی 456740
پلی پروپیلن نساجی 1102L جامبوبگ پتروشیمی رجال 105 91348 نقدی 456740
پلی پروپیلن فیلم ZH525J جامبوبگ نوید زرشیمی 1512 93357 نقدی 466785
پلی پروپیلن شیمیایی ZR348T جامبوبگ نوید زرشیمی 84 107983 نقدی 539915
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R جامبوبگ نوید زرشیمی 273 105170 نقدی 525850
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA جامبوبگ نوید زرشیمی 84 96572 نقدی 482860
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548T جامبوبگ نوید زرشیمی 84 104849 نقدی 524245
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C جامبوبگ نوید زرشیمی 126 102760 نقدی 513800
پلی پروپیلن شیمیایی X30G کیسه پتروشیمی مارون 220 91348 نقدی 456740
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S پالت چوبی پلی پروپیلن جم 220 107983 نقدی 539915
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C کیسه پتروشیمی مارون 110 102760 نقدی 513800
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پالت چوبی پلی پروپیلن جم 616 102760 نقدی 513800
پلی پروپیلن شیمیایی C30G کیسه پتروشیمی مارون 220 91348 نقدی 456740
اپوکسی رزین جامد 011P پالت چوبی پتروشیمی خوزستان 100 260000 سلف 1300000

 

Go to top