رنگ پلاست نماینده شرکت لونافام

 

پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا + ۷ اسفندماه ۹۷

 

نام کالا
 
تولید کننده
 
نوع قرارداد
 
قیمت پایانی میانگین موزون
 
عرضه (تن)
 
قیمت پایه عرضه
 
تقاضا (تن)
 
حجم معامله (تن)
 
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی بندرامام سلف (مچینگ) 72,587 0 72,587 170 170
پلی کربنات 0710 پتروشیمی خوزستان نقدی (مچینگ) 230,000 0 230,000 55 55
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی شازند نقدی (مچینگ) 115,905 0 115,905 161/28 161/28
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز نقدی 107,971 143 106,597 1,650 1,496
پلی استایرن مقاوم 4512 محب بسپار ایده گستر نقدی   50 106,597 0 0
پلی استایرن معمولی MP08 محب پلیمر قم نقدی   50 101,841 0 0
پلی استایرن معمولی 1551 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس نقدی 101,841 400 101,841 20 20
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز نقدی 96,749 143 96,749 946 924
پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000 بانیار پلیمر گنبد سلف   440 100,499 0 0
پلی استایرن انبساطی نسوز SE350 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند نقدی   200 95,749 0 0
پلی استایرن انبساطی نسوز SE3000 بانیار پلیمر گنبد سلف   440 102,395 0 0
پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000 بانیار پلیمر گنبد سلف   440 102,395 0 0
پلی استایرن انبساطی نسوز SE1000 بانیار پلیمر گنبد سلف   440 102,395 0 0
پلی استایرن انبساطی نسوز SE FINE شرکت پلی استایرن انبساطی سهند نقدی   100 85,918 0 0
پلی استایرن انبساطی نسوز F300 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب نقدی (مچینگ) 98,593 0 98,593 10 10
پلی استایرن انبساطی نسوز F300 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب نقدی 98,593 25 98,593 20 10
پلی استایرن انبساطی نسوز F300 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب نقدی 98,593 100 98,593 10 10
پلی استایرن انبساطی نسوز F200 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب نقدی 125,787 25 98,593 90 25
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب نقدی 141,325 25 98,593 85 25
پلی استایرن انبساطی R310 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب نقدی 137,858 25 98,593 80 25
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز نقدی 120,636 100 95,749 170 100
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز نقدی 135,761 200 98,593 290 200
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز نقدی 146,300 100 98,593 280 100
پلی استایرن انبساطی R200 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب نقدی 135,737 25 98,593 50 25
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی شازند نقدی 128,065 1,000 93,083 1,700 1,000
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی مارون نقدی 109,129 308 89,057 902 308
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم نقدی 109,390 2,992 89,057 6,358 2,992
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم نقدی 107,715 1,012 89,057 2,376 1,012
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 84,199 1,320 82,475 1,540 1,320
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام نقدی (مچینگ) 82,475 0 82,475 132 132
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر نقدی (مچینگ) 82,475 0 82,475 286 286
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر نقدی 82,475 2,508 82,475 2,035 1,991
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام نقدی 82,475 2,024 82,475 1,056 946
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون نقدی 84,323 550 82,475 638 550
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز نقدی 97,643 750 77,015 1,680 750
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840 (پودر) پتروشیمی شازند نقدی 74,705 90 74,705 180 90
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان نقدی 76,720 1,008 76,720 672 648
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان نقدی (مچینگ) 76,720 0 76,720 240 240
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UV پتروشیمی لرستان نقدی (مچینگ) 76,720 0 76,720 96 96
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UV پتروشیمی لرستان نقدی 76,720 312 76,720 192 168
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم نقدی 82,775 2,024 75,136 2,948 2,024
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 پتروشیمی جم نقدی (مچینگ) 75,136 0 75,136 44 44
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 پتروشیمی جم نقدی 75,136 418 75,136 22 22
پلی اتیلن سنگین تزریقی (پودر) 52518 پتروشیمی جم نقدی 67,622 1,386 67,622 44 44
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 (پودر) پتروشیمی جم نقدی 73,747 594 73,747 682 594
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه نقدی 94,026 2,016 81,941 4,152 2,016
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون نقدی 95,196 990 81,941 2,046 990
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام سلف 95,288 3,000 81,941 5,570 3,000
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر نقدی 106,925 2,500 86,908 6,220 2,500
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر نقدی 91,618 1,980 80,290 4,180 1,980
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 پتروشیمی کردستان نقدی 88,153 1,200 80,290 2,712 1,200
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله نقدی 89,987 1,628 80,290 2,596 1,628
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام سلف 99,514 1,500 80,290 4,340 1,500
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 97,241 660 80,290 1,914 660
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام سلف 104,441 1,000 80,290 3,310 1,000
پلی اتیلن سبک خطی 22B03 پتروشیمی مهاباد نقدی (مچینگ) 78,944 0 78,944 288 288
پلی اتیلن سبک خطی 22B03 پتروشیمی مهاباد نقدی 78,944 480 78,944 192 192
پلی اتیلن سبک خطی 22B02KJ پتروشیمی مهاباد نقدی (مچینگ) 79,340 0 79,340 24 24
پلی اتیلن سبک خطی 22B02KJ پتروشیمی مهاباد نقدی 79,340 288 79,340 72 48
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد نقدی 87,155 1,200 78,944 2,064 1,200
پلی اتیلن سبک خطی 22B01 پتروشیمی مهاباد نقدی 78,944 960 78,944 648 648
پلی اتیلن سبک خطی 22B01 پتروشیمی مهاباد نقدی (مچینگ) 78,944 0 78,944 312 312
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند سلف 96,494 600 78,944 1,880 600
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر نقدی 99,497 3,960 78,944 8,998 3,960
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی آریا ساسول نقدی 81,093 110 81,093 110 110
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله نقدی 81,153 220 81,093 242 220
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان سلف 132,548 803 105,960 1,573 803
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان سلف 130,900 1,584 107,717 2,728 1,584
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 پتروشیمی تندگویان سلف 143,056 594 111,146 990 594
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان سلف 197,620 1,441 118,603 4,114 1,441
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان سلف 185,956 1,001 112,249 2,343 1,001
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان سلف 175,675 2,002 114,103 5,577 2,002
اکریلونیتریل بوتادین استایرن SV0157W2901 پتروشیمی تبریز نقدی 135,156 200 125,043 300 200
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر نقدی 143,612 50 119,501 100 50
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز نقدی 145,555 200 119,501 380 200
اپوکسی رزین مایع E06 SPL پتروشیمی خوزستان نقدی (مچینگ) 260,000 0 260,000 17/6 17/6
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین پتروشیمی خوزستان نقدی (مچینگ) 220,000 0 220,000 8/8 8/8
Go to top