رنگ پلاست نماینده شرکت لونافام

 

پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا + ۶ اسفند ۹۷

 

نام کالا
 
تولید کننده
 
نوع قرارداد
 
قیمت پایانی میانگین موزون
 
عرضه (تن)
 
قیمت پایه عرضه
 
تقاضا (تن)
 
حجم معامله (تن)
 
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی بندرامام سلف 72,587 4,000 72,587 1,630 1,610
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی بندرامام سلف (مچینگ) 72,587 0 72,587 300 300
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 68,300 4,000 65,096 6,000 4,000
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر نقدی 67,109 2,240 67,109 2,280 2,240
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 72,323 3,960 67,109 7,128 3,960
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام نقدی 74,234 2,002 67,109 4,587 2,002
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان سلف 72,587 500 72,587 445 425
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان سلف (مچینگ) 72,587 0 72,587 75 75
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند نقدی 73,655 286 69,163 572 286
پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی نقدی 139,752 672 88,113 1,722 672
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی شازند نقدی 138,353 600 88,113 2,340 600
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون نقدی 130,085 880 88,113 3,674 880
پلی پروپیلن نساجی V30G پتروشیمی مارون نقدی 130,594 88 88,113 418 88
پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار نقدی 140,070 1,220 88,113 3,540 1,220
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال نقدی 141,038 210 88,113 1,869 210
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال نقدی 138,226 903 88,113 2,709 903
پلی پروپیلن نساجی HP564S پلی پروپیلن جم نقدی 125,376 1,824 92,072 2,688 1,824
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند سلف 137,869 600 88,113 2,500 600
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم نقدی 140,045 1,008 88,113 4,296 1,008
پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون نقدی 138,247 462 88,113 2,486 462
پلی پروپیلن نساجی 1102L پتروشیمی رجال نقدی 136,880 315 88,113 1,197 315
پلی پروپیلن فیلم ZH525J نوید زرشیمی نقدی 129,311 1,512 88,905 2,289 1,512
پلی پروپیلن فیلم HP525J پتروشیمی مارون نقدی 117,950 770 90,092 1,232 770
پلی پروپیلن شیمیایی ZR348T نوید زرشیمی نقدی 136,003 84 104,501 126 84
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R نوید زرشیمی نقدی 159,828 273 101,730 672 273
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی نقدی 160,791 105 99,355 609 105
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی نقدی 144,348 84 93,259 252 84
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548T نوید زرشیمی نقدی 144,355 84 101,413 147 84
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی نقدی 152,274 126 99,355 525 126
پلی پروپیلن شیمیایی X30G پتروشیمی مارون نقدی 121,237 154 88,113 506 154
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S پلی پروپیلن جم نقدی 144,201 660 104,501 1,276 660
پلی پروپیلن شیمیایی RP210G پتروشیمی شازند نقدی 99,355 460 99,355 160 140
پلی پروپیلن شیمیایی RP210G پتروشیمی شازند نقدی (مچینگ) 99,355 0 99,355 320 320
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پتروشیمی مارون نقدی 150,063 374 99,355 1,606 374
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پلی پروپیلن جم نقدی 131,791 110 106,322 176 110
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم سلف 150,245 1,232 99,355 2,376 1,232
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم نقدی 141,118 154 99,355 506 154
پلی پروپیلن شیمیایی C30G پتروشیمی مارون نقدی 121,604 1,210 88,113 2,200 1,210
پلی پروپیلن RP270G پتروشیمی شازند نقدی 99,355 200 99,355 220 200
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین پتروشیمی خوزستان نقدی (مچینگ) 220,000 0 220,000 4/4 4/4
Go to top