رنگ پلاست نماینده شرکت لونافام

 

پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

اطلاعیه عرضه مواد آف گرید پلیمری در بورس کالا + ۷ اسفندماه ۹۷

 

 

نام کالا
 
نوع بسته بندی
 
تولید کننده
 
حجم کالای قابل عرضه
 
قیمت پایه
 
نوع قرارداد
 
حداکثر قیمت مجاز
 
پلی استایرن مقاوم OFF - 7240 درجه 2 کیسه پتروشیمی تبریز 27 85278 نقدی 426390
پلی استایرن معمولیOFF - 1460 درجه 1 کیسه پتروشیمی تبریز 64 89761 نقدی 448805
پلی استایرن انبساطی OFF - SUPER FINE درجه 3 سایر پتروشیمی تبریز 16 47255 نقدی 236275
پلی اتیلن سنگین لوله OFF - CRP100N درجه 2 پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 572 71246 نقدی 356230
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - HCH5110 درجه 2 پالت چوبی پتروشیمی آریا ساسول 110 65980 نقدی 329900
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - HCH5110 درجه 1 پالت چوبی پتروشیمی آریا ساسول 18 74228 نقدی 371140
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - EX5 درجه 1 کیسه پتروشیمی مارون 110 74228 نقدی 371140
پلی اتیلن سنگین دورانی OFF - 3840UA درجه 1 کیسه پتروشیمی تبریز 14 69313 نقدی 346565
پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - 52505UV درجه 1 پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 198 69048 نقدی 345240
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2420E02 درجه 1 پالت چوبی پتروشیمی کردستان 216 72261 نقدی 361305
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2102TX00 درجه 2 پالت چوبی پتروشیمی لاله 44 64232 نقدی 321160
پلی اتیلن ترفتالات نساجی OFF - TG645 درجه 1 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 20 91559 سلف 457795
پلی اتیلن ترفتالات نساجی OFF - TG645 درجه 1 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 80 91559 سلف 457795
پلی اتیلن ترفتالات نساجی OFF - TG641 درجه 2 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 80 80788 سلف 403940
پلی اتیلن ترفتالات نساجی OFF - TG641 درجه 1 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 120 91559 سلف 457795
پلی اتیلن ترفتالات بطری OFF - BG825 درجه 1 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 40 100813 سلف 504065
پلی اتیلن ترفتالات بطری OFF - BG825 درجه 1 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 100 100813 سلف 504065
پلی اتیلن ترفتالات بطری OFF - BG825 درجه 1 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 100 100813 سلف 504065
پلی اتیلن ترفتالات بطری OFF - BG821 درجه 1 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 50 100813 سلف 504065
پلی اتیلن ترفتالات بطری OFF - BG821 درجه 1 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 40 100813 سلف 504065
پلی اتیلن ترفتالات بطری OFF - BG821 درجه 1 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 220 100813 سلف 504065
پلی اتیلن ترفتالات آمورف - OFF درجه 2 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 160 66591 سلف 332955
پلی اتیلن ترفتالات آمورف - OFF درجه 1 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 260 76104 سلف 380520
Go to top