رنگ پلاست نماینده شرکت لونافام

 

پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

اطلاعیه عرضه مواد پلیمری بورس کالا + ۷ اسفندماه ۹۷

 

نام کالا
 
نوع بسته بندی
 
تولید کننده
 
حجم کالای قابل عرضه
 
قیمت پایه
 
نوع قرارداد
 
حداکثر قیمت مجاز
 
پلی استایرن مقاوم 7240 پالت پلاستیکی پتروشیمی تبریز 104 106597 نقدی 532985
پلی استایرن مقاوم 4512 کیسه محب بسپار ایده گستر 50 106597 نقدی 532985
پلی استایرن معمولی MP08 کیسه محب پلیمر قم 50 101841 نقدی 509205
پلی استایرن معمولی 1551 پالت پلاستیکی پتروشیمیایی تخت جمشید پارس 400 101841 نقدی 509205
پلی استایرن معمولی 1540 پالت پلاستیکی پتروشیمی تبریز 104 96749 نقدی 483745
پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000 جامبوبگ بانیار پلیمر گنبد 440 100499 سلف 502495
پلی استایرن انبساطی نسوز SE350 جامبوبگ شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 200 95749 نقدی 478745
پلی استایرن انبساطی نسوز SE3000 جامبوبگ بانیار پلیمر گنبد 440 102395 سلف 511975
پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000 جامبوبگ بانیار پلیمر گنبد 440 102395 سلف 511975
پلی استایرن انبساطی نسوز SE1000 جامبوبگ بانیار پلیمر گنبد 440 102395 سلف 511975
پلی استایرن انبساطی نسوز SE FINE جامبوبگ شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 100 85918 نقدی 429590
پلی استایرن انبساطی نسوز F300 کیسه توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 25 98593 نقدی 492965
پلی استایرن انبساطی نسوز F300 جامبوبگ توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 100 98593 نقدی 492965
پلی استایرن انبساطی نسوز F200 جامبوبگ توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 25 98593 نقدی 492965
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 جامبوبگ توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 25 98593 نقدی 492965
پلی استایرن انبساطی R310 جامبوبگ توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 25 98593 نقدی 492965
پلی استایرن انبساطی 400 جامبوبگ پتروشیمی تبریز 100 95749 نقدی 478745
پلی استایرن انبساطی 300 جامبوبگ پتروشیمی تبریز 200 98593 نقدی 492965
پلی استایرن انبساطی 200 جامبوبگ پتروشیمی تبریز 100 98593 نقدی 492965
پلی استایرن انبساطی R200 جامبوبگ توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 25 98593 نقدی 492965
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پالت چوبی پتروشیمی شازند 1000 93083 نقدی 465415
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 506 89057 نقدی 445285
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N جامبوبگ پتروشیمی جم 506 89057 نقدی 445285
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N کیسه پتروشیمی مارون 308 89057 نقدی 445285
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پالت چوبی پتروشیمی آریا ساسول 154 82475 نقدی 412375
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پالت چوبی پتروشیمی مهر 2508 82475 نقدی 412375
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پالت چوبی پتروشیمی ایلام 2024 82475 نقدی 412375
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 کیسه پتروشیمی مارون 308 82475 نقدی 412375
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پالت پلاستیکی پتروشیمی تبریز 750 77015 نقدی 385075
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840 (پودر) جامبوبگ پتروشیمی شازند 90 74705 نقدی 373525
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پالت چوبی پتروشیمی لرستان 504 76720 نقدی 383600
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UV پالت چوبی پتروشیمی لرستان 312 76720 نقدی 383600
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 1012 75136 نقدی 375680
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 418 75136 نقدی 375680
پلی اتیلن سنگین تزریقی (پودر) 52518 جامبوبگ پتروشیمی جم 1386 67622 نقدی 338110
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 (پودر) جامبوبگ پتروشیمی جم 594 73747 نقدی 368735
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پالت چوبی پلیمر کرمانشاه 1008 81941 نقدی 409705
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 کیسه پتروشیمی مارون 308 81941 نقدی 409705
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پالت پلاستیکی پتروشیمی بندرامام 1500 81941 سلف 409705
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 کیسه پتروشیمی امیرکبیر 250 86908 نقدی 434540
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پالت پلاستیکی پتروشیمی امیرکبیر 220 80290 نقدی 401450
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 پالت چوبی پتروشیمی کردستان 600 80290 نقدی 401450
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پالت چوبی پتروشیمی لاله 1628 80290 نقدی 401450
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پالت پلاستیکی پتروشیمی بندرامام 1500 80290 سلف 401450
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پالت چوبی پتروشیمی آریا ساسول 110 80290 نقدی 401450
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پالت پلاستیکی پتروشیمی بندرامام 1000 80290 سلف 401450
پلی اتیلن سبک خطی 22B03 پالت چوبی پتروشیمی مهاباد 240 78944 نقدی 394720
پلی اتیلن سبک خطی 22B02KJ پالت چوبی پتروشیمی مهاباد 288 79340 نقدی 396700
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پالت چوبی پتروشیمی مهاباد 600 78944 نقدی 394720
پلی اتیلن سبک خطی 22B01 پالت چوبی پتروشیمی مهاباد 480 78944 نقدی 394720
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پالت چوبی پتروشیمی شازند 600 78944 سلف 394720
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پالت چوبی پتروشیمی امیرکبیر 330 78944 نقدی 394720
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پالت چوبی پتروشیمی آریا ساسول 66 81093 نقدی 405465
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پالت چوبی پتروشیمی لاله 220 81093 نقدی 405465
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 154 105960 سلف 529800
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 154 107717 سلف 538585
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 154 111146 سلف 555730
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 154 118603 سلف 593015
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 154 112249 سلف 561245
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 154 114103 سلف 570515
اکریلونیتریل بوتادین استایرن SV0157W2901 پالت پلاستیکی پتروشیمی تبریز 200 125043 نقدی 625215
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پالت چوبی پتروشیمی قائد بصیر 50 119501 نقدی 597505
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پالت پلاستیکی پتروشیمی تبریز 200 119501 نقدی 597505
Go to top