رنگ پلاست نماینده شرکت لونافام

 

 

پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

 

نام کالا
 
نوع بسته بندی
 
تولید کننده
 
حجم کالای قابل عرضه
 
قیمت پایه
 
نوع قرارداد
 
حداکثر قیمت مجاز
 
پلی وینیل کلراید S70 کیسه پتروشیمی بندرامام 4000 72587 سلف 362935
پلی وینیل کلراید S65 پالت پلاستیکی پتروشیمی بندرامام 2002 67109 نقدی 335545
پلی وینیل کلراید S65 پالت پلاستیکی پتروشیمی اروند 1980 67109 نقدی 335545
پلی وینیل کلراید S65 جامبوبگ پتروشیمی غدیر 200 67109 نقدی 335545
پلی وینیل کلراید S65 جامبوبگ پتروشیمی اروند 2000 65096 نقدی 325480
پلی وینیل کلراید S57 پالت چوبی پتروشیمی آبادان 50 72587 سلف 362935
پلی وینیل کلراید E6834 پالت چوبی پتروشیمی اروند 286 69163 نقدی 345815
پلی پروپیلن نساجی ZH550J جامبوبگ نوید زرشیمی 672 88113 نقدی 440565
پلی پروپیلن نساجی Z30S پالت چوبی پتروشیمی شازند 600 88113 نقدی 440565
پلی پروپیلن نساجی Z30S کیسه پتروشیمی مارون 220 88113 نقدی 440565
پلی پروپیلن نساجی V30G کیسه پتروشیمی مارون 88 88113 نقدی 440565
پلی پروپیلن نساجی SF060 پالت چوبی پتروشیمی پلی نار 200 88113 نقدی 440565
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL جامبوبگ پتروشیمی رجال 105 88113 نقدی 440565
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK جامبوبگ پتروشیمی رجال 105 88113 نقدی 440565
پلی پروپیلن نساجی HP564S پالت چوبی پلی پروپیلن جم 912 92072 نقدی 460360
پلی پروپیلن نساجی HP552R پالت چوبی پتروشیمی شازند 600 88113 سلف 440565
پلی پروپیلن نساجی HP510L پالت چوبی پلی پروپیلن جم 144 88113 نقدی 440565
پلی پروپیلن نساجی C30S کیسه پتروشیمی مارون 220 88113 نقدی 440565
پلی پروپیلن نساجی 1102L جامبوبگ پتروشیمی رجال 105 88113 نقدی 440565
پلی پروپیلن فیلم ZH525J جامبوبگ نوید زرشیمی 378 88905 نقدی 444525
پلی پروپیلن فیلم HP525J کیسه پتروشیمی مارون 220 90092 نقدی 450460
پلی پروپیلن شیمیایی ZR348T جامبوبگ نوید زرشیمی 84 104501 نقدی 522505
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R جامبوبگ نوید زرشیمی 273 101730 نقدی 508650
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C جامبوبگ نوید زرشیمی 105 99355 نقدی 496775
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA جامبوبگ نوید زرشیمی 84 93259 نقدی 466295
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548T جامبوبگ نوید زرشیمی 84 101413 نقدی 507065
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C جامبوبگ نوید زرشیمی 126 99355 نقدی 496775
پلی پروپیلن شیمیایی X30G کیسه پتروشیمی مارون 110 88113 نقدی 440565
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S پالت چوبی پلی پروپیلن جم 330 104501 نقدی 522505
پلی پروپیلن شیمیایی RP210G پالت چوبی پتروشیمی شازند 460 99355 نقدی 496775
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C کیسه پتروشیمی مارون 110 99355 نقدی 496775
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پالت چوبی پلی پروپیلن جم 110 106322 نقدی 531610
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پالت چوبی پلی پروپیلن جم 616 99355 سلف 496775
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پالت چوبی پلی پروپیلن جم 110 99355 نقدی 496775
پلی پروپیلن شیمیایی C30G کیسه پتروشیمی مارون 440 88113 نقدی 440565
پلی پروپیلن RP270G پالت پلاستیکی پتروشیمی شازند 200 99355 نقدی 496775
Go to top