رنگ پلاست نماینده شرکت لونافام

 

پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

اطلاعیه عرضه مواد آف گرید پلیمری در بورس کالا + ۳۰ بهمن ماه ۹۷

 

نام کالا
 
نوع بسته بندی
 
تولید کننده
 
حجم کالای قابل عرضه
 
قیمت پایه
 
نوع قرارداد
 
حداکثر قیمت مجاز
 
پلی اتیلن ترفتالات بطری OFF - BG821 درجه 1 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 100 101068 سلف 505340
پلی اتیلن ترفتالات بطری OFF - BG821 درجه 3 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 5 47562 سلف 237810
پلی اتیلن ترفتالات بطری OFF - BG825 درجه 1 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 40 101068 سلف 505340
پلی اتیلن ترفتالات بطری OFF - BG825 درجه 1 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 250 101068 سلف 505340
پلی اتیلن ترفتالات بطری OFF - BG825 درجه 3 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 75 47562 سلف 237810
پلی اتیلن ترفتالات نساجی OFF - TG645 درجه 1 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 180 91762 سلف 458810
پلی اتیلن ترفتالات نساجی OFF - TG645 درجه 2 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 60 91762 سلف 458810
پلی اتیلن سبک تزریقی OFF - 1922T درجه 1 پالت چوبی پتروشیمی لاله 220 73717 نقدی 368585
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 0075 درجه 2 جامبوبگ پتروشیمی بندرامام 10 64877 نقدی 324385
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 0200 درجه 1 جامبوبگ پتروشیمی بندرامام 30 72987 نقدی 364935
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 0200 درجه 2 جامبوبگ پتروشیمی بندرامام 20 64877 نقدی 324385
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2100TN00 درجه 1 پالت چوبی پتروشیمی لاله 44 76637 نقدی 383185
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2102TX00 درجه 1 پالت چوبی پتروشیمی لاله 110 72987 نقدی 364935
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2102TX00 درجه 3 جامبوبگ پتروشیمی لاله 60 44603 نقدی 223015
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2420E02 درجه 1 پالت چوبی پتروشیمی کردستان 672 72983 نقدی 364915
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2420H درجه 1 جامبوبگ پتروشیمی امیرکبیر 300 72987 نقدی 364935
پلی اتیلن سنگین بادی OFF - BL3 درجه 1 پالت چوبی پلیمر کرمانشاه 456 74488 نقدی 372440
پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - 52505 درجه 1 پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 132 68303 نقدی 341515
پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - 52518 درجه 1 پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 682 68303 نقدی 341515
پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - 52518 درجه 2 پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 22 60714 نقدی 303570
پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - 52B18UV درجه 1 پالت چوبی پتروشیمی لرستان 240 69742 نقدی 348710
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - EX5 درجه 1 کیسه پتروشیمی مارون 110 75298 نقدی 376490
پلی استایرن انبساطی OFF - SUPER FINE درجه 3 سایر پتروشیمی تبریز 12 48694 نقدی 243470
پلی استایرن معمولیOFF - 1460 درجه 1 کیسه پتروشیمی تبریز 62 90844 نقدی 454220
Go to top