رنگ پلاست نماینده شرکت لونافام

 

 

پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

اطلاعیه عرضه مواد پلیمری بورس کالا + ۳۰ بهمن ماه ۹۷

 

نام کالا
 
نوع بسته بندی
 
تولید کننده
 
حجم کالای قابل عرضه
 
قیمت پایه
 
نوع قرارداد
 
حداکثر قیمت مجاز
 
پلی استایرن مقاوم 7240 پالت پلاستیکی پتروشیمی تبریز 104 108485 نقدی 542425
پلی استایرن مقاوم 4512 کیسه محب بسپار ایده گستر 50 108485 نقدی 542425
پلی استایرن معمولی MP08 کیسه محب پلیمر قم 50 103069 نقدی 515345
پلی استایرن معمولی 1551 پالت پلاستیکی پتروشیمیایی تخت جمشید پارس 400 103069 نقدی 515345
پلی استایرن معمولی 1540 پالت پلاستیکی پتروشیمی تبریز 104 97916 نقدی 489580
پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000 جامبوبگ بانیار پلیمر گنبد 220 103428 نقدی 517140
پلی استایرن انبساطی نسوز SE350 جامبوبگ شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 120 98630 نقدی 493150
پلی استایرن انبساطی نسوز SE3000 جامبوبگ بانیار پلیمر گنبد 220 105381 نقدی 526905
پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000 جامبوبگ بانیار پلیمر گنبد 220 105381 سلف 526905
پلی استایرن انبساطی نسوز SE1000 جامبوبگ بانیار پلیمر گنبد 220 105381 سلف 526905
پلی استایرن انبساطی نسوز SE FINE جامبوبگ شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 100 88535 نقدی 442675
پلی استایرن انبساطی نسوز F300 جامبوبگ توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 100 101559 نقدی 507795
پلی استایرن انبساطی نسوز F200 جامبوبگ توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 100 101559 نقدی 507795
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 جامبوبگ توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 25 101559 نقدی 507795
پلی استایرن انبساطی R310 جامبوبگ توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 25 101559 نقدی 507795
پلی استایرن انبساطی 500 جامبوبگ پتروشیمی تبریز 30 94101 نقدی 470505
پلی استایرن انبساطی 400 جامبوبگ پتروشیمی تبریز 50 98630 نقدی 493150
پلی استایرن انبساطی 300 جامبوبگ پتروشیمی تبریز 100 101559 نقدی 507795
پلی استایرن انبساطی 200 جامبوبگ پتروشیمی تبریز 100 101559 نقدی 507795
پلی استایرن انبساطی R200 جامبوبگ توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 25 101559 نقدی 507795
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پالت چوبی پتروشیمی شازند 1000 94019 سلف 470095
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N جامبوبگ پتروشیمی جم 506 89953 نقدی 449765
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N کیسه پتروشیمی مارون 110 89953 نقدی 449765
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پالت چوبی پتروشیمی آریا ساسول 154 83664 نقدی 418320
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پالت چوبی پتروشیمی مهر 2508 83664 نقدی 418320
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پالت چوبی پتروشیمی ایلام 506 83664 نقدی 418320
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 کیسه پتروشیمی مارون 110 83664 نقدی 418320
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پالت پلاستیکی پتروشیمی تبریز 1000 77789 نقدی 388945
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پالت چوبی پتروشیمی شازند 80 77789 نقدی 388945
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پالت پلاستیکی پتروشیمی بندرامام 1000 75892 نقدی 379460
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پالت چوبی پتروشیمی لرستان 1008 77491 نقدی 387455
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 1012 75892 نقدی 379460
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 506 77491 نقدی 387455
پلی اتیلن سنگین تزریقی (پودر) 52518 جامبوبگ پتروشیمی جم 1496 68303 نقدی 341515
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 (پودر) جامبوبگ پتروشیمی جم 1342 74488 نقدی 372440
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پالت چوبی پلیمر کرمانشاه 1008 82764 نقدی 413820
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 کیسه پتروشیمی مارون 110 82764 نقدی 413820
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پالت پلاستیکی پتروشیمی بندرامام 1500 82764 سلف 413820
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 کیسه پتروشیمی امیرکبیر 200 87782 نقدی 438910
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 506 82764 نقدی 413820
پلی اتیلن سبک فیلم LF0200 جامبوبگ پتروشیمی بندرامام 90 81097 نقدی 405485
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پالت پلاستیکی پتروشیمی امیرکبیر 110 81097 نقدی 405485
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8 پالت چوبی پتروشیمی کردستان 648 81097 نقدی 405485
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3 پالت پلاستیکی پتروشیمی کردستان 120 82314 نقدی 411570
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3 پالت چوبی پتروشیمی کردستان 72 82314 نقدی 411570
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F کیسه پتروشیمی امیرکبیر 70 81097 نقدی 405485
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 پالت چوبی پتروشیمی کردستان 600 81097 نقدی 405485
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پالت چوبی پتروشیمی لاله 968 81097 نقدی 405485
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پالت چوبی پتروشیمی لاله 220 85152 سلف 425760
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پالت پلاستیکی پتروشیمی بندرامام 1500 81097 نقدی 405485
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پالت چوبی پتروشیمی آریا ساسول 110 81097 نقدی 405485
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پالت پلاستیکی پتروشیمی بندرامام 1000 81097 سلف 405485
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 جامبوبگ پتروشیمی بندرامام 200 81097 نقدی 405485
پلی اتیلن سبک خطی 22B03 پالت چوبی پتروشیمی مهاباد 360 79738 نقدی 398690
پلی اتیلن سبک خطی 22B02KJ پالت چوبی پتروشیمی مهاباد 336 80138 نقدی 400690
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پالت پلاستیکی پتروشیمی مهاباد 312 79738 نقدی 398690
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پالت چوبی پتروشیمی مهاباد 480 79738 نقدی 398690
پلی اتیلن سبک خطی 22B01KJ پالت چوبی پتروشیمی مهاباد 600 80138 نقدی 400690
پلی اتیلن سبک خطی 22B01 پالت چوبی پتروشیمی مهاباد 600 79738 نقدی 398690
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پالت چوبی پتروشیمی امیرکبیر 220 79738 نقدی 398690
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پالت چوبی پتروشیمی شازند 600 79738 سلف 398690
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پالت چوبی پتروشیمی آریا ساسول 66 81908 نقدی 409540
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پالت چوبی پتروشیمی لاله 220 81908 نقدی 409540
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 154 106181 سلف 530905
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 154 107955 سلف 539775
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 154 111418 سلف 557090
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 154 118904 سلف 594520
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 154 114358 سلف 571790
اکریلونیتریل بوتادین استایرن SV0157W2901 پالت پلاستیکی پتروشیمی تبریز 200 123901 نقدی 619505

 

Go to top