رنگ پلاست نماینده شرکت لونافام

 

 

پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا + ۲۹ بهمن ۹۷

 

 

نام کالا
 
تولید کننده
 
نوع قرارداد
 
قیمت پایانی میانگین موزون
 
عرضه (تن)
 
قیمت پایه عرضه
 
تقاضا (تن)
 
حجم معامله (تن)
 
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی بندرامام سلف (مچینگ) 73,635 0 73,635 440 440
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی بندرامام سلف 73,635 3,500 73,635 2,720 2,720
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 68,077 3,960 68,077 3,652 2,904
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 66,035 4,000 66,035 1,140 480
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی (مچینگ) 66,035 0 66,035 580 580
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر نقدی 68,077 900 68,077 1,060 900
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام نقدی 68,279 2,002 68,077 2,794 2,002
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی (مچینگ) 68,077 0 68,077 506 506
پلی وینیل کلراید S60 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 72,245 0 72,245 121 121
پلی وینیل کلراید S60 پتروشیمی بندرامام نقدی 72,245 3,014 72,245 165 165
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان سلف (مچینگ) 73,635 0 73,635 60 60
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان سلف 73,635 500 73,635 400 300
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند نقدی 70,161 704 70,161 88 88
پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی نقدی 97,595 210 87,350 336 210
پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی نقدی 94,140 210 87,350 273 210
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی شازند نقدی (مچینگ) 87,350 0 87,350 40 40
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی شازند نقدی 87,350 400 87,350 360 360
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون نقدی 97,868 880 87,350 1,298 880
پلی پروپیلن نساجی Z30G پتروشیمی مارون نقدی (مچینگ) 87,350 0 87,350 176 176
پلی پروپیلن نساجی Z30G پتروشیمی مارون نقدی 87,350 484 87,350 308 308
پلی پروپیلن نساجی V79S پتروشیمی مارون نقدی (مچینگ) 87,350 0 87,350 88 88
پلی پروپیلن نساجی V79S پتروشیمی مارون نقدی 87,350 286 87,350 198 198
پلی پروپیلن نساجی V30G پتروشیمی مارون نقدی 87,350 286 87,350 110 110
پلی پروپیلن نساجی V30G پتروشیمی مارون نقدی (مچینگ) 87,350 0 87,350 176 176
پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار نقدی 99,908 920 87,350 1,420 920
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال نقدی 94,861 525 87,350 735 525
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال نقدی 97,254 693 87,350 1,008 693
پلی پروپیلن نساجی HP564S پلی پروپیلن جم نقدی 93,399 912 91,348 960 912
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی مارون نقدی 97,457 682 87,350 990 682
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند سلف 90,415 800 87,350 980 800
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم نقدی 94,440 1,008 87,350 1,344 1,008
پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون نقدی 98,693 374 87,350 704 374
پلی پروپیلن نساجی 1102L پتروشیمی رجال نقدی 93,506 210 87,350 294 210
پلی پروپیلن فیلم ZH525J نوید زرشیمی نقدی 108,851 1,512 88,150 2,289 1,512
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم نقدی 112,872 770 88,150 1,364 770
پلی پروپیلن شیمیایی ZR348T نوید زرشیمی نقدی 140,318 63 103,902 231 63
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R نوید زرشیمی نقدی 146,669 273 101,104 714 273
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی نقدی 134,895 126 98,705 504 126
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی نقدی 120,163 105 92,548 252 105
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548T نوید زرشیمی نقدی 141,506 126 100,784 294 126
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی نقدی 126,358 126 98,705 441 126
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S پلی پروپیلن جم سلف 104,344 550 103,902 572 550
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پتروشیمی مارون نقدی 126,862 374 98,705 946 374
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پلی پروپیلن جم نقدی 134,790 110 105,741 330 110
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم سلف 152,888 550 98,705 1,562 550
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم نقدی 113,280 286 98,705 572 286
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی شازند نقدی (مچینگ) 114,402 0 114,402 221/76 221/76
Go to top