رنگ پلاست نماینده شرکت لونافام

 

پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

اطلاعیه عرضه مواد پلیمری بورس کالا + ۲۹ بهمن ماه ۹۷

 

 

نام کالا
 
نوع بسته بندی
 
تولید کننده
 
حجم کالای قابل عرضه
 
قیمت پایه
 
نوع قرارداد
 
حداکثر قیمت مجاز
 
پلی پروپیلن نساجی Z30S کیسه پتروشیمی مارون 220 87350 نقدی 436750
پلی پروپیلن نساجی Z30G کیسه پتروشیمی مارون 110 87350 نقدی 436750
پلی پروپیلن نساجی C30S کیسه پتروشیمی مارون 110 87350 نقدی 436750
پلی پروپیلن نساجی HP552R کیسه پتروشیمی مارون 220 87350 نقدی 436750
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C کیسه پتروشیمی مارون 110 98705 نقدی 493525
پلی پروپیلن نساجی V79S کیسه پتروشیمی مارون 110 87350 نقدی 436750
پلی پروپیلن نساجی V30G کیسه پتروشیمی مارون 110 87350 نقدی 436750
پلی پروپیلن نساجی HP552R پالت چوبی پتروشیمی شازند 800 87350 سلف 436750
پلی پروپیلن نساجی Z30S پالت چوبی پتروشیمی شازند 400 87350 نقدی 436750
پلی وینیل کلراید S57 پالت چوبی پتروشیمی آبادان 50 73635 سلف 368175
پلی پروپیلن نساجی SF060 پالت چوبی پتروشیمی پلی نار 200 87350 نقدی 436750
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA جامبوبگ نوید زرشیمی 105 92548 نقدی 462740
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C جامبوبگ نوید زرشیمی 126 98705 نقدی 493525
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C جامبوبگ نوید زرشیمی 126 98705 نقدی 493525
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R جامبوبگ نوید زرشیمی 273 101104 نقدی 505520
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548T جامبوبگ نوید زرشیمی 126 100784 نقدی 503920
پلی پروپیلن شیمیایی ZR348T جامبوبگ نوید زرشیمی 63 103902 نقدی 519510
پلی پروپیلن نساجی ZH550J جامبوبگ نوید زرشیمی 210 87350 نقدی 436750
پلی پروپیلن نساجی ZH510L جامبوبگ نوید زرشیمی 210 87350 نقدی 436750
پلی پروپیلن فیلم ZH525J جامبوبگ نوید زرشیمی 378 88150 نقدی 440750
پلی وینیل کلراید S60 پالت پلاستیکی پتروشیمی بندرامام 3014 72245 نقدی 361225
پلی پروپیلن نساجی 1102L جامبوبگ پتروشیمی رجال 105 87350 نقدی 436750
پلی وینیل کلراید E6834 پالت پلاستیکی پتروشیمی اروند 704 70161 نقدی 350805
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK جامبوبگ پتروشیمی رجال 105 87350 نقدی 436750
پلی وینیل کلراید S65 پالت پلاستیکی پتروشیمی بندرامام 2002 68077 نقدی 340385
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL جامبوبگ پتروشیمی رجال 105 87350 نقدی 436750
پلی وینیل کلراید S65 جامبوبگ پتروشیمی غدیر 100 68077 نقدی 340385
پلی پروپیلن نساجی HP510L پالت چوبی پلی پروپیلن جم 144 87350 نقدی 436750
پلی پروپیلن فیلم HP525J پالت چوبی پلی پروپیلن جم 770 88150 نقدی 440750
پلی پروپیلن نساجی HP564S پالت چوبی پلی پروپیلن جم 912 91348 نقدی 456740
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پالت چوبی پلی پروپیلن جم 110 98705 نقدی 493525
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پالت چوبی پلی پروپیلن جم 110 98705 سلف 493525
پلی وینیل کلراید S70 کیسه پتروشیمی بندرامام 3500 73635 سلف 368175
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S پالت چوبی پلی پروپیلن جم 110 103902 سلف 519510
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پالت چوبی پلی پروپیلن جم 110 105741 نقدی 528705
پلی وینیل کلراید S65 پالت پلاستیکی پتروشیمی اروند 1980 68077 نقدی 340385
پلی وینیل کلراید S65 جامبوبگ پتروشیمی اروند 2000 66035 نقدی 330175
Go to top