پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

اطلاعیه عرضه مواد پلیمری بورس کالا + ۲۳ بهمن ماه ۹۷

 

نام کالا
 
نوع بسته بندی
 
تولید کننده
 
حجم کالای قابل عرضه
 
قیمت پایه
 
نوع قرارداد
 
حداکثر قیمت مجاز
 
پلی وینیل کلراید S65 جامبوبگ پتروشیمی غدیر 100 64955 نقدی 324775
پلی وینیل کلراید S65 پالت پلاستیکی پتروشیمی بندرامام 1496 64955 نقدی 324775
پلی وینیل کلراید S65 جامبوبگ پتروشیمی اروند 1500 63006 نقدی 315030
پلی وینیل کلراید S65 پالت پلاستیکی پتروشیمی اروند 1518 64955 نقدی 324775
پلی وینیل کلراید S60 پالت پلاستیکی پتروشیمی بندرامام 3014 68931 نقدی 344655
پلی وینیل کلراید E6834 پالت پلاستیکی پتروشیمی اروند 704 66943 نقدی 334715
پلی پروپیلن نساجی ZH552R جامبوبگ نوید زرشیمی 546 82718 نقدی 413590
پلی پروپیلن نساجی ZH550J جامبوبگ نوید زرشیمی 210 82718 نقدی 413590
پلی پروپیلن نساجی ZH510L جامبوبگ نوید زرشیمی 210 82718 نقدی 413590
پلی پروپیلن نساجی Z30S کیسه پتروشیمی مارون 110 82718 نقدی 413590
پلی پروپیلن نساجی Z30G کیسه پتروشیمی مارون 110 82718 نقدی 413590
پلی پروپیلن نساجی SF060 جامبوبگ پتروشیمی پلی نار 189 82718 نقدی 413590
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL جامبوبگ پتروشیمی رجال 105 82718 نقدی 413590
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK جامبوبگ پتروشیمی رجال 105 82718 نقدی 413590
پلی پروپیلن نساجی HP552R کیسه پتروشیمی مارون 220 82718 نقدی 413590
پلی پروپیلن نساجی HP510L پالت چوبی پلی پروپیلن جم 504 82718 نقدی 413590
پلی پروپیلن نساجی F30S کیسه پتروشیمی مارون 88 82718 نقدی 413590
پلی پروپیلن نساجی C30S کیسه پتروشیمی مارون 220 82718 نقدی 413590
پلی پروپیلن فیلم HP525J پالت چوبی پلی پروپیلن جم 2508 83481 نقدی 417405
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R جامبوبگ نوید زرشیمی 210 95840 نقدی 479200
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C جامبوبگ نوید زرشیمی 126 93551 نقدی 467755
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA جامبوبگ نوید زرشیمی 126 87677 نقدی 438385
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548R جامبوبگ نوید زرشیمی 210 93551 نقدی 467755
پلی پروپیلن شیمیایی ZB445L جامبوبگ نوید زرشیمی 105 98282 نقدی 491410
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C جامبوبگ نوید زرشیمی 147 93551 نقدی 467755
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C کیسه پتروشیمی مارون 110 93551 نقدی 467755
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پالت چوبی پلی پروپیلن جم 110 100265 نقدی 501325
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پالت چوبی پلی پروپیلن جم 88 93551 نقدی 467755
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پالت چوبی پلی پروپیلن جم 110 93551 نقدی 467755
پلی پروپیلن شیمیایی C30G کیسه پتروشیمی مارون 110 82718 نقدی 413590
پلی پروپیلن شیمیایی (پودر) EP2X83CE جامبوبگ پتروشیمی شازند 50 90744 نقدی 453720
پلی پروپیلن RP270G پالت پلاستیکی پتروشیمی شازند 1000 93551 سلف 467755
پلی استایرن مقاوم 7240 پالت پلاستیکی پتروشیمی تبریز 104 102262 نقدی 511310
پلی استایرن مقاوم 4512 کیسه محب بسپار ایده گستر 50 102262 نقدی 511310
پلی استایرن معمولی MP08 کیسه محب پلیمر قم 50 98341 نقدی 491705
پلی استایرن معمولی 1551 پالت پلاستیکی پتروشیمیایی تخت جمشید پارس 400 98341 نقدی 491705
پلی استایرن معمولی 1540 پالت پلاستیکی پتروشیمی تبریز 104 95391 نقدی 476955
پلی استایرن معمولی 1460-FG جامبوبگ پتروشیمی تبریز 35 96322 نقدی 481610
پلی استایرن انبساطی نسوز F300 جامبوبگ توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 100 95016 نقدی 475080
پلی استایرن انبساطی نسوز F200 جامبوبگ توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 150 95016 نقدی 475080
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 جامبوبگ توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 25 95016 نقدی 475080
پلی استایرن انبساطی R310 جامبوبگ توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 25 95016 نقدی 475080
پلی استایرن انبساطی OVERSIZE جامبوبگ توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 50 83818 نقدی 419090
پلی استایرن انبساطی FINE جامبوبگ توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 100 78858 نقدی 394290
پلی استایرن انبساطی 400 جامبوبگ پتروشیمی تبریز 60 92275 نقدی 461375
پلی استایرن انبساطی 300 جامبوبگ پتروشیمی تبریز 100 95016 نقدی 475080
پلی استایرن انبساطی 200 جامبوبگ پتروشیمی تبریز 100 95016 نقدی 475080
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پالت چوبی پتروشیمی شازند 1000 89706 نقدی 448530
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N کیسه پتروشیمی مارون 110 85826 نقدی 429130
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 2002 85826 نقدی 429130
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پالت چوبی پتروشیمی آریا ساسول 154 79731 نقدی 398655
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پالت چوبی پتروشیمی مهر 2508 79731 نقدی 398655
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 کیسه پتروشیمی مارون 220 79731 نقدی 398655
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پالت پلاستیکی پتروشیمی تبریز 800 76332 نقدی 381660
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پالت پلاستیکی پتروشیمی بندرامام 1500 74470 نقدی 372350
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پالت چوبی پتروشیمی لرستان 2400 74470 نقدی 372350
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UV پالت چوبی پتروشیمی لرستان 504 75996 نقدی 379980
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52b18 پالت چوبی پتروشیمی لرستان 504 74470 نقدی 372350
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 1012 74470 نقدی 372350
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پالت چوبی پلیمر کرمانشاه 2016 78796 نقدی 393980
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 کیسه پتروشیمی مارون 110 78796 نقدی 393980
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 جامبوبگ پتروشیمی بندرامام 270 78796 نقدی 393980
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 کیسه پتروشیمی امیرکبیر 200 83755 نقدی 418775
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 پالت چوبی پتروشیمی کردستان 600 77606 نقدی 388030
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پالت چوبی پتروشیمی لاله 1672 77606 نقدی 388030
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پالت چوبی پتروشیمی لاله 220 80710 سلف 403550
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پالت پلاستیکی پتروشیمی بندرامام 500 77606 نقدی 388030
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پالت چوبی پتروشیمی آریا ساسول 110 77606 نقدی 388030
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پالت پلاستیکی پتروشیمی بندرامام 500 77606 نقدی 388030
پلی اتیلن سبک خطی 22B03 پالت چوبی پتروشیمی مهاباد 600 76462 نقدی 382310
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پالت چوبی پتروشیمی مهاباد 600 76462 نقدی 382310
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پالت چوبی پتروشیمی شازند 800 76462 سلف 382310
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پالت چوبی پتروشیمی امیرکبیر 220 76462 نقدی 382310
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پالت چوبی پتروشیمی آریا ساسول 66 78382 نقدی 391910
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پالت چوبی پتروشیمی لاله 220 78382 نقدی 391910
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 154 96995 سلف 484975
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 154 99309 سلف 496545
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 154 111109 سلف 555545
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 154 106861 سلف 534305
اکریلونیتریل بوتادین استایرن SV0157W2901 پالت پلاستیکی پتروشیمی تبریز 250 118217 نقدی 591085
Go to top