پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

اطلاعیه عرضه مواد پلیمری بورس کالا + ۱۵ بهمن ماه ۹۷

 

نام کالا
 
نوع بسته بندی
 
تولید کننده
 
حجم کالای قابل عرضه
 
قیمت پایه
 
نوع قرارداد
 
حداکثر قیمت مجاز
 
پلی وینیل کلراید S65 جامبوبگ پتروشیمی غدیر 100 64955 نقدی 324775
پلی وینیل کلراید S65 جامبوبگ پتروشیمی اروند 1500 63006 نقدی 315030
پلی وینیل کلراید S65 پالت چوبی پتروشیمی اروند 1991 64955 نقدی 324775
پلی وینیل کلراید S65 پالت پلاستیکی پتروشیمی بندرامام 1001 64955 نقدی 324775
پلی وینیل کلراید S60 پالت پلاستیکی پتروشیمی بندرامام 3014 68931 نقدی 344655
پلی وینیل کلراید S57 پالت چوبی پتروشیمی آبادان 50 70257 سلف 351285
پلی وینیل کلراید E6834 پالت پلاستیکی پتروشیمی اروند 704 66943 نقدی 334715
پلی پروپیلن نساجی ZH552R جامبوبگ نوید زرشیمی 147 82718 نقدی 413590
پلی پروپیلن نساجی ZH550J جامبوبگ نوید زرشیمی 147 82718 نقدی 413590
پلی پروپیلن نساجی ZH510L جامبوبگ نوید زرشیمی 147 82718 نقدی 413590
پلی پروپیلن نساجی Z30S کیسه پتروشیمی مارون 220 82718 نقدی 413590
پلی پروپیلن نساجی Z30S جامبوبگ پتروشیمی مارون 210 82718 نقدی 413590
پلی پروپیلن نساجی SF060 جامبوبگ پتروشیمی پلی نار 189 82718 نقدی 413590
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL جامبوبگ پتروشیمی رجال 210 82718 نقدی 413590
پلی پروپیلن نساجی HP552R پالت چوبی پلی پروپیلن جم 288 82718 سلف 413590
پلی پروپیلن نساجی HP552R کیسه پتروشیمی مارون 220 82718 نقدی 413590
پلی پروپیلن نساجی C30S کیسه پتروشیمی مارون 220 82718 نقدی 413590
پلی پروپیلن نساجی C30S جامبوبگ پتروشیمی مارون 147 82718 نقدی 413590
پلی پروپیلن نساجی 1102L جامبوبگ پتروشیمی رجال 210 82718 نقدی 413590
پلی پروپیلن شیمیایی ZRCT230C جامبوبگ نوید زرشیمی 63 97366 نقدی 486830
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R جامبوبگ نوید زرشیمی 147 95840 نقدی 479200
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C جامبوبگ نوید زرشیمی 126 93551 نقدی 467755
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA جامبوبگ نوید زرشیمی 126 87677 نقدی 438385
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548R جامبوبگ نوید زرشیمی 105 93551 نقدی 467755
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C جامبوبگ نوید زرشیمی 126 93551 نقدی 467755
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C کیسه پتروشیمی مارون 220 93551 نقدی 467755
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پالت چوبی پلی پروپیلن جم 110 100265 نقدی 501325
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پالت چوبی پلی پروپیلن جم 110 93551 نقدی 467755
پلی پروپیلن شیمیایی C30G کیسه پتروشیمی مارون 220 82718 نقدی 413590
Go to top