پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا + ۱۳ بهمن ۹۷

نام کالا
 
تولید کننده
 
نوع قرارداد
 
قیمت پایانی میانگین موزون
 
عرضه (تن)
 
قیمت پایه عرضه
 
تقاضا (تن)
 
حجم معامله (تن)
 
پلی وینیل کلراید S60 پتروشیمی بندرامام سلف (مچینگ) 68,658 0 68,658 1,254 1,254
پلی وینیل کلراید E7044 پتروشیمی اروند نقدی 67,206 704 67,206 66 66
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند نقدی (مچینگ) 66,677 0 66,677 110 110
پلی کربنات 0710 پتروشیمی خوزستان نقدی 230,000 1,000 230,000 150 150
پلی کربنات 0710 پتروشیمی خوزستان نقدی (مچینگ) 230,000 0 230,000 10 10
پلی کربنات 0407 پتروشیمی خوزستان نقدی   50 230,000 0 0
پلی بوتادین رابر1220 پتروشیمی تخت جمشید نقدی 113,949 504 113,949 441 441
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی شازند نقدی 113,949 504 113,949 282/24 282/24
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پلیمر کرمانشاه نقدی (مچینگ) 79,452 0 79,452 552 552
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 74,175 0 74,175 620 620
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان نقدی (مچینگ) 74,175 0 74,175 72 72
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8 پتروشیمی کردستان نقدی (مچینگ) 75,752 0 77,298 168 168
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3 پتروشیمی کردستان نقدی (مچینگ) 76,889 0 78,458 48 48
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 پتروشیمی کردستان نقدی (مچینگ) 77,298 0 77,298 24 24
پلی اتیلن سبک خطی 22B03 پتروشیمی مهاباد نقدی (مچینگ) 75,702 0 75,702 48 48
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله نقدی (مچینگ) 78,071 0 78,071 44 44
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان سلف 103,170 297 103,170 297 297
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان سلف 107,570 297 107,570 297 297
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 پتروشیمی تندگویان سلف 103,824 297 103,824 297 297
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان سلف 120,021 88 120,021 44 44
Go to top