پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

اطلاعیه عرضه مواد آف گرید پلیمری بورس کالا + ۹ بهمن ماه ۹۷

 

نام کالا
 
نوع بسته بندی
 
تولید کننده
 
حجم کالای قابل عرضه
 
قیمت پایه
 
نوع قرارداد
 
حداکثر قیمت مجاز
 
پلی اتیلن سبک تزریقی OFF - 1922T درجه 1 پالت چوبی پتروشیمی لاله 110 70264 نقدی 351320
پلی اتیلن سبک خطی OFF - 22B02 درجه 1 پالت چوبی پتروشیمی مهاباد 144 68132 نقدی 340660
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 - OFF درجه 2 پالت چوبی پتروشیمی آریا ساسول 84 61838 نقدی 309190
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2102TX00 درجه 1 پالت چوبی پتروشیمی لاله 110 69568 نقدی 347840
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2420E02 درجه 1 پالت چوبی پتروشیمی کردستان 240 69568 نقدی 347840
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2420F8 درجه 1 پالت چوبی پتروشیمی کردستان 72 69568 نقدی 347840
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2420H درجه 1 جامبوبگ پتروشیمی امیرکبیر 500 69568 نقدی 347840
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 3020F9 درجه 1 پالت چوبی پتروشیمی کردستان 288 69568 نقدی 347840
پلی اتیلن سنگین بادی OFF - BL3 درجه 1 پالت چوبی پلیمر کرمانشاه 312 70636 نقدی 353180
پلی اتیلن سنگین بادی OFF - BL3 درجه 1 پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 66 70636 نقدی 353180
پلی اتیلن سنگین بادی OFF - BL3 درجه 1 پالت چوبی پتروشیمی جم 88 70636 نقدی 353180
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - EX5 درجه 1 پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 308 71507 نقدی 357535
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - EX5 درجه 1 پالت چوبی پلیمر کرمانشاه 456 71507 نقدی 357535
پلی اتیلن سنگین لوله OFF - CRP100N درجه 1 پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 56 77182 نقدی 385910
پلی استایرن معمولی 1540 - OFF درجه 2 کیسه پتروشیمی تبریز 12 76495 نقدی 38247

 

Go to top