پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

اطلاعیه عرضه مواد پلیمری بورس کالا + ۹ بهمن ماه ماه ۹۷

 

نام کالا
 
نوع بسته بندی
 
تولید کننده
 
حجم کالای قابل عرضه
 
قیمت پایه
 
نوع قرارداد
 
حداکثر قیمت مجاز
 
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پالت پلاستیکی پتروشیمی تبریز 100 112239 نقدی 561195
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پالت چوبی پتروشیمی قائد بصیر 30 112239 نقدی 561195
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG735 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 110 102835 سلف 514175
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 154 103580 سلف 517900
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 154 106889 سلف 534445
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 154 97176 سلف 485880
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 154 96492 سلف 482460
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 154 94894 سلف 474470
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پالت چوبی پتروشیمی لاله 220 78071 نقدی 390355
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پالت چوبی پتروشیمی شازند 800 75702 سلف 378510
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پالت چوبی پتروشیمی امیرکبیر 220 75702 نقدی 378510
پلی اتیلن سبک خطی 18B01 پالت پلاستیکی پتروشیمی مهاباد 168 75702 نقدی 378510
پلی اتیلن سبک خطی 22B01 پالت چوبی پتروشیمی مهاباد 600 75702 نقدی 378510
پلی اتیلن سبک خطی 22B01KJ پالت چوبی پتروشیمی مهاباد 360 76082 نقدی 380410
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پالت چوبی پتروشیمی مهاباد 600 75702 نقدی 378510
پلی اتیلن سبک خطی 22B02KJ پالت چوبی پتروشیمی مهاباد 336 76082 نقدی 380410
پلی اتیلن سبک خطی 22B03 پالت چوبی پتروشیمی مهاباد 480 75702 نقدی 378510
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پالت پلاستیکی پتروشیمی بندرامام 500 77298 سلف 386490
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پالت چوبی پتروشیمی آریا ساسول 110 77298 نقدی 386490
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پالت پلاستیکی پتروشیمی بندرامام 500 77298 سلف 386490
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پالت چوبی پتروشیمی لاله 220 80390 سلف 401950
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پالت چوبی پتروشیمی لاله 1408 77298 نقدی 386490
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3 پالت چوبی پتروشیمی کردستان 600 78458 نقدی 392290
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8 پالت چوبی پتروشیمی کردستان 504 77298 نقدی 386490
پلی اتیلن سبک فیلم 3020F9 پالت چوبی پتروشیمی کردستان 240 77298 نقدی 386490
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 6366M پالت چوبی پتروشیمی ایلام 154 81090 نقدی 405450
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 کیسه پتروشیمی امیرکبیر 200 83689 نقدی 418445
پلی اتیلن سنگین بادی 8200B پالت چوبی پتروشیمی ایلام 110 78484 نقدی 392420
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 جامبوبگ پتروشیمی مارون 220 78484 نقدی 392420
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پالت چوبی پلیمر کرمانشاه 1008 78484 نقدی 392420
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B11UV پالت چوبی پتروشیمی لرستان 144 74175 نقدی 370875
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پالت چوبی پتروشیمی لرستان 2400 74175 نقدی 370875
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N11UV پالت چوبی پتروشیمی لرستان 168 74175 نقدی 370875
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پالت پلاستیکی پتروشیمی بندرامام 1500 74175 نقدی 370875
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840 (پودر) جامبوبگ پتروشیمی شازند 140 73748 نقدی 368740
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پالت پلاستیکی پتروشیمی تبریز 750 76029 نقدی 380145
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پالت چوبی پلیمر کرمانشاه 504 79452 نقدی 397260
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 کیسه پتروشیمی مارون 220 79452 نقدی 397260
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پالت چوبی پتروشیمی مهر 2002 79452 نقدی 397260
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پالت چوبی پتروشیمی آریا ساسول 154 79452 نقدی 397260
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N کیسه پتروشیمی مارون 308 85758 نقدی 428790
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پالت چوبی پتروشیمی شازند 1000 89426 نقدی 447130
پلی استایرن انبساطی 200 جامبوبگ پتروشیمی تبریز 100 92960 نقدی 464800
پلی استایرن انبساطی 300 جامبوبگ پتروشیمی تبریز 200 92960 نقدی 464800
پلی استایرن انبساطی 400 جامبوبگ پتروشیمی تبریز 80 90278 نقدی 451390
پلی استایرن انبساطی 500 جامبوبگ پتروشیمی تبریز 30 86077 نقدی 430385
پلی استایرن انبساطی FINE جامبوبگ توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 100 80982 نقدی 404910
پلی استایرن انبساطی OVERSIZE جامبوبگ توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 50 86077 نقدی 430385
پلی استایرن انبساطی R400 جامبوبگ توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 30 90278 نقدی 451390
پلی استایرن انبساطی نسوز F200 جامبوبگ توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 150 92960 نقدی 464800
پلی استایرن معمولی 1460-FG جامبوبگ پتروشیمی تبریز 77 93656 نقدی 468280
پلی استایرن معمولی 1540 پالت پلاستیکی پتروشیمی تبریز 104 92750 نقدی 463750
پلی استایرن معمولی 1551 پالت پلاستیکی پتروشیمیایی تخت جمشید پارس 400 95619 نقدی 478095
پلی استایرن معمولی MP08 کیسه محب پلیمر قم 50 95619 نقدی 478095
پلی استایرن مقاوم 4512 کیسه محب بسپار ایده گستر 50 101080 نقدی 505400
پلی استایرن مقاوم 7240 پالت پلاستیکی پتروشیمی تبریز 104 101080 نقدی 505400
Go to top