پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا + ۸ بهمن ماه ۹۷

 

نام کالا
 
تولید کننده
 
نوع قرارداد
 
قیمت پایانی میانگین موزون
 
عرضه (تن)
 
قیمت پایه عرضه
 
تقاضا (تن)
 
حجم معامله (تن)
 
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 64,185 2,000 62,756 3,340 2,000
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام نقدی 67,527 1,001 64,697 2,640 1,001
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر نقدی 64,697 1,060 64,697 1,180 1,060
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 65,301 3,036 64,697 4,576 3,036
پلی وینیل کلراید S60 پتروشیمی بندرامام سلف 68,658 3,014 68,658 1,199 649
پلی وینیل کلراید S60 پتروشیمی بندرامام سلف (مچینگ) 68,658 0 68,658 187 187
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند نقدی (مچینگ) 66,677 0 66,677 99 99
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند نقدی 66,677 704 66,677 231 231
پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی نقدی 111,584 504 81,645 1,050 504
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون نقدی 110,383 1,188 81,645 2,288 1,188
پلی پروپیلن نساجی Z30G پتروشیمی مارون نقدی 97,191 572 81,645 726 572
پلی پروپیلن نساجی V79S پتروشیمی مارون نقدی 104,084 88 81,645 198 88
پلی پروپیلن نساجی V30S پتروشیمی مارون نقدی 108,472 154 81,645 506 154
پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار نقدی 113,105 920 81,645 2,220 920
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال نقدی 109,472 924 81,645 1,911 924
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم نقدی 111,650 480 81,645 1,632 480
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی مارون نقدی 110,383 176 81,645 924 176
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند سلف 109,551 800 81,645 2,240 800
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم نقدی 106,723 3,216 81,645 4,416 3,216
پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون نقدی 111,510 770 81,645 1,760 770
پلی پروپیلن نساجی 1102L پتروشیمی رجال نقدی 109,097 420 81,645 1,008 420
پلی پروپیلن نساجی (پودر) HP552R پتروشیمی شازند نقدی 95,197 60 79,196 160 60
پلی پروپیلن فیلم ZH525J نوید زرشیمی نقدی 113,980 1,008 82,405 1,449 1,008
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم نقدی 115,270 2,496 82,405 3,552 2,496
پلی پروپیلن شیمیایی ZRCT230C نوید زرشیمی نقدی 116,683 63 96,235 315 63
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R نوید زرشیمی نقدی 131,308 126 94,715 609 126
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی نقدی 114,747 126 92,436 462 126
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی نقدی 117,046 126 86,584 336 126
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548R نوید زرشیمی نقدی 133,351 126 92,436 714 126
پلی پروپیلن شیمیایی ZB445L نوید زرشیمی نقدی 97,147 84 97,147 84 84
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی نقدی 107,797 126 92,436 294 126
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212H پتروشیمی رجال نقدی 92,436 88 92,436 44 44
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212H پتروشیمی رجال نقدی (مچینگ) 92,436 0 92,436 44 44
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پتروشیمی مارون نقدی 112,662 374 92,436 1,144 374
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پلی پروپیلن جم نقدی (مچینگ) 99,123 0 99,123 88 88
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پلی پروپیلن جم نقدی 99,123 110 99,123 22 22
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم نقدی 114,987 198 92,436 946 198
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم نقدی 101,203 220 92,436 440 220
اپوکسی رزین مایع E06 SPL پتروشیمی خوزستان نقدی (مچینگ) 260,000 0 300,000 4/4 4/4

 

Go to top