پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

اطلاعیه عرضه مواد پلیمری بورس کالا + ۸ بهمن ماه ۹۷

 

نام کالا
 
نوع بسته بندی
 
تولید کننده
 
حجم کالای قابل عرضه
 
قیمت پایه
 
نوع قرارداد
 
حداکثر قیمت مجاز
 
پلی وینیل کلراید S65 پالت چوبی پتروشیمی اروند 3036 64697 نقدی 323485
پلی وینیل کلراید S65 جامبوبگ پتروشیمی اروند 2000 62756 نقدی 313780
پلی وینیل کلراید S65 جامبوبگ پتروشیمی غدیر 100 64697 نقدی 323485
پلی وینیل کلراید S65 پالت پلاستیکی پتروشیمی بندرامام 1001 64697 نقدی 323485
پلی وینیل کلراید S60 پالت پلاستیکی پتروشیمی بندرامام 3014 68658 سلف 343290
پلی وینیل کلراید E6834 پالت پلاستیکی پتروشیمی اروند 704 66677 نقدی 333385
پلی پروپیلن نساجی ZH550J جامبوبگ نوید زرشیمی 147 81645 نقدی 408225
پلی پروپیلن نساجی Z30S کیسه پتروشیمی مارون 220 81645 نقدی 408225
پلی پروپیلن نساجی Z30G کیسه پتروشیمی مارون 220 81645 نقدی 408225
پلی پروپیلن نساجی V79S کیسه پتروشیمی مارون 88 81645 نقدی 408225
پلی پروپیلن نساجی V30S کیسه پتروشیمی مارون 154 81645 نقدی 408225
پلی پروپیلن نساجی SF060 پالت چوبی پتروشیمی پلی نار 200 81645 نقدی 408225
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL جامبوبگ پتروشیمی رجال 210 81645 نقدی 408225
پلی پروپیلن نساجی HP552R پالت چوبی پتروشیمی شازند 800 81645 سلف 408225
پلی پروپیلن نساجی HP552R کیسه پتروشیمی مارون 176 81645 نقدی 408225
پلی پروپیلن نساجی HP552R پالت چوبی پلی پروپیلن جم 144 81645 نقدی 408225
پلی پروپیلن نساجی HP510L پالت چوبی پلی پروپیلن جم 504 81645 نقدی 408225
پلی پروپیلن نساجی C30S کیسه پتروشیمی مارون 220 81645 نقدی 408225
پلی پروپیلن نساجی 1102L جامبوبگ پتروشیمی رجال 105 81645 نقدی 408225
پلی پروپیلن نساجی (پودر) HP552R جامبوبگ پتروشیمی شازند 60 79196 نقدی 395980
پلی پروپیلن فیلم ZH525J جامبوبگ نوید زرشیمی 252 82405 نقدی 412025
پلی پروپیلن فیلم HP525J پالت چوبی پلی پروپیلن جم 2496 82405 نقدی 412025
پلی پروپیلن شیمیایی ZRCT230C جامبوبگ نوید زرشیمی 63 96235 نقدی 481175
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R جامبوبگ نوید زرشیمی 126 94715 نقدی 473575
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C جامبوبگ نوید زرشیمی 126 92436 نقدی 462180
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA جامبوبگ نوید زرشیمی 126 86584 نقدی 432920
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548R جامبوبگ نوید زرشیمی 126 92436 نقدی 462180
پلی پروپیلن شیمیایی ZB445L جامبوبگ نوید زرشیمی 84 97147 نقدی 485735
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C جامبوبگ نوید زرشیمی 126 92436 نقدی 462180
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212H پالت چوبی پتروشیمی رجال 88 92436 نقدی 462180
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C کیسه پتروشیمی مارون 110 92436 نقدی 462180
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پالت چوبی پلی پروپیلن جم 110 99123 نقدی 495615
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پالت چوبی پلی پروپیلن جم 110 92436 نقدی 462180
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پالت چوبی پلی پروپیلن جم 110 92436 نقدی 462180
Go to top