پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

 

نام کالا
 
نوع بسته بندی
 
تولید کننده
 
حجم کالای قابل عرضه
 
قیمت پایه
 
نوع قرارداد
 
حداکثر قیمت مجاز
 
پلی استایرن ضایعاتی جامبوبگ پتروشیمی تبریز 9 38087 نقدی 190435
پلی استایرن ضایعاتی فله پتروشیمی تبریز 14 41137 نقدی 205685
پلی استایرن ضایعاتی جامبوبگ پتروشیمی تبریز 11 41137 نقدی 205685
پلی اتیلن سنگین کلوخه فله پتروشیمی تبریز 24 40484 نقدی 202420
پلی اتیلن سنگین ضایعاتی کیسه پتروشیمی تبریز 7 32387 نقدی 161935
پلی اتیلن سنگین LMP جامبوبگ پتروشیمی تبریز 10 52629 نقدی 263145
پلی اتیلن سنگین LMP جامبوبگ پتروشیمی تبریز 35 40484 نقدی 202420
اکریلونیتریل بوتادین استایرین LMP جامبوبگ پتروشیمی تبریز 6 75099 نقدی 375495
اکریلونیتریل بوتادین استایرن کلوخه فله پتروشیمی تبریز 9 57769 نقدی 288845
اکریلونیتریل بوتادین استایرن ضایعاتی کیسه پتروشیمی تبریز 2 46215 نقدی 231075
Go to top