پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا + ۶ بهمن ۹۷

نام کالا
 
تولید کننده
 
نوع قرارداد
 
قیمت پایانی میانگین موزون
 
عرضه (تن)
 
قیمت پایه عرضه
 
تقاضا (تن)
 
حجم معامله (تن)
 
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی (مچینگ) 68,096 0 68,096 22 22
پلی وینیل کلراید E7044 پتروشیمی اروند نقدی 70,737 704 70,737 22 22
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند نقدی   352 70,181 0 0
پلی کربنات 0710 پتروشیمی خوزستان نقدی   1,000 230,000 0 0
پلی کربنات 0407 پتروشیمی خوزستان نقدی   50 230,000 0 0
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی شازند نقدی 123,935 504 123,935 100/8 100/8
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8 پتروشیمی کردستان نقدی (مچینگ) 79,027 0 80,640 24 24
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 پتروشیمی کردستان نقدی (مچینگ) 79,027 0 80,640 24 24
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله نقدی (مچینگ) 80,640 0 80,640 22 22
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد نقدی (مچینگ) 79,640 0 79,640 72 72
پلی اتیلن سبک خطی 18B01 پتروشیمی مهاباد نقدی (مچینگ) 78,047 0 79,640 24 24
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان سلف 111,500 297 111,500 297 297
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان سلف 113,820 297 113,820 297 297
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 پتروشیمی تندگویان سلف 99,779 198 99,779 198 198
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 پتروشیمی تندگویان سلف 114,821 99 114,821 99 99
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان سلف 120,391 132 120,391 66 66
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام نقدی 119,721 506 119,721 506 506
اپوکسی رزین مایع E06 SPL پتروشیمی خوزستان نقدی (مچینگ) 260,000 0 300,000 61/6 61/6
اپوکسی رزین مایع E06 SPL پتروشیمی خوزستان نقدی 260,000 211/2 300,000 136/4 110
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین پتروشیمی خوزستان نقدی (مچینگ) 220,000 0 230,000 4/4 4/4
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین پتروشیمی خوزستان نقدی 220,000 211/2 230,000 70/4 70/4
Go to top