رنگ پلاست نماینده شرکت لونافام

 

 

پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

اطلاعیه عرضه مواد پلیمری بورس کالا + دوم بهمن ۹۷

 

نام کالا
 
نوع بسته بندی
 
تولید کننده
 
حجم کالای قابل عرضه
 
قیمت پایه
 
نوع قرارداد
 
حداکثر قیمت مجاز
 
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پالت پلاستیکی پتروشیمی تبریز 200 115537 نقدی 577685
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 154 106554 سلف 532770
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 154 104768 سلف 523840
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 154 108169 سلف 540845
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 506 111656 سلف 558280
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 154 102213 سلف 511065
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 154 99675 سلف 498375
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 154 98961 سلف 494805
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 154 97296 سلف 486480
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پالت چوبی پتروشیمی لاله 220 81446 نقدی 407230
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پالت چوبی پتروشیمی آریا ساسول 66 81446 نقدی 407230
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پالت چوبی پتروشیمی شازند 600 79640 نقدی 398200
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پالت چوبی پتروشیمی امیرکبیر 330 79640 نقدی 398200
پلی اتیلن سبک خطی 18B01 پالت پلاستیکی پتروشیمی مهاباد 336 79640 نقدی 398200
پلی اتیلن سبک خطی 22B01 پالت چوبی پتروشیمی مهاباد 600 79640 نقدی 398200
پلی اتیلن سبک خطی 22B01KJ پالت چوبی پتروشیمی مهاباد 504 80040 نقدی 400200
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پالت چوبی پتروشیمی مهاباد 600 79640 نقدی 398200
پلی اتیلن سبک خطی 22B02KJ پالت چوبی پتروشیمی مهاباد 432 80040 نقدی 400200
پلی اتیلن سبک خطی 22B03 پالت چوبی پتروشیمی مهاباد 480 79640 نقدی 398200
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پالت پلاستیکی پتروشیمی بندرامام 1000 80640 سلف 403200
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پالت چوبی پتروشیمی آریا ساسول 110 80640 نقدی 403200
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پالت پلاستیکی پتروشیمی بندرامام 1500 80640 نقدی 403200
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پالت چوبی پتروشیمی لاله 220 83865 سلف 419325
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پالت چوبی پتروشیمی لاله 1628 80640 نقدی 403200
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 پالت چوبی پتروشیمی کردستان 504 80640 نقدی 403200
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F کیسه پتروشیمی امیرکبیر 70 80640 نقدی 403200
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3 پالت پلاستیکی پتروشیمی کردستان 528 82656 نقدی 413280
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3 پالت چوبی پتروشیمی کردستان 768 82656 نقدی 413280
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8 پالت چوبی پتروشیمی کردستان 504 80640 نقدی 403200
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 کیسه پتروشیمی امیرکبیر 200 87766 نقدی 438830
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 کیسه پتروشیمی مارون 484 83047 نقدی 415235
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پالت چوبی پلیمر کرمانشاه 600 83047 نقدی 415235
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA پالت پلاستیکی پتروشیمی تبریز 300 82152 نقدی 410760
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 1012 78992 نقدی 394960
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 1012 78992 سلف 394960
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B11UV پالت چوبی پتروشیمی لرستان 144 78992 نقدی 394960
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پالت چوبی پتروشیمی لرستان 2640 78992 نقدی 394960
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N11UV پالت چوبی پتروشیمی لرستان 192 78992 نقدی 394960
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پالت پلاستیکی پتروشیمی بندرامام 1500 78992 نقدی 394960
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پالت پلاستیکی پتروشیمی تبریز 750 80967 نقدی 404835
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پالت چوبی پلیمر کرمانشاه 1008 84127 نقدی 420635
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 کیسه پتروشیمی مارون 330 84127 نقدی 420635
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 1012 84127 نقدی 420635
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 1012 84127 سلف 420635
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پالت چوبی پتروشیمی ایلام 990 84127 نقدی 420635
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پالت چوبی پتروشیمی مهر 550 84127 نقدی 420635
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پالت چوبی پتروشیمی آریا ساسول 154 84127 نقدی 420635
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N کیسه پتروشیمی مارون 308 89936 نقدی 449680
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 506 89936 سلف 449680
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 506 89936 نقدی 449680
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پالت چوبی پتروشیمی شازند 1000 94125 سلف 470625
پلی استایرن انبساطی 526 جامبوبگ پتروشیمی تبریز 30 97220 نقدی 486100
پلی استایرن انبساطی نسوز SE FINE جامبوبگ شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 100 84683 نقدی 423415
پلی استایرن انبساطی نسوز SE350 جامبوبگ شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 40 94416 نقدی 472080
پلی استایرن معمولی 1460-FG جامبوبگ پتروشیمی تبریز 160 98777 نقدی 493885
پلی استایرن معمولی 1540 پالت پلاستیکی پتروشیمی تبریز 104 95805 نقدی 479025
پلی استایرن معمولی 1551 پالت پلاستیکی پتروشیمیایی تخت جمشید پارس 400 100847 نقدی 504235
پلی استایرن معمولی MP08 کیسه محب پلیمر قم 100 100847 نقدی 504235
پلی استایرن مقاوم 4512 کیسه محب بسپار ایده گستر 100 104840 نقدی 524200
پلی استایرن مقاوم 7240 پالت پلاستیکی پتروشیمی تبریز 104 104840 نقدی 524200
پلی پروپیلن نساجی HP564S پالت چوبی پلی پروپیلن جم 968 90062 نقدی 450310

 

Go to top