رنگ پلاست نماینده شرکت لونافام

 

 

پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا + یکم بهمن ماه ۹۷

 

 

نام کالا
 
تولید کننده
 
نوع قرارداد
 
قیمت پایانی میانگین موزون
 
عرضه (تن)
 
قیمت پایه عرضه
 
تقاضا (تن)
 
حجم معامله (تن)
 
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 68,096 0 68,096 396 396
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی (مچینگ) 68,096 0 68,096 143 143
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی (مچینگ) 66,053 0 66,053 580 580
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر نقدی 68,096 540 68,096 800 540
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام نقدی 68,109 1,001 68,096 1,100 1,001
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام نقدی 68,096 3,014 68,096 3,421 2,607
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 66,053 2,000 66,053 1,280 1,080
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 68,096 3,036 68,096 1,859 693
پلی وینیل کلراید S60 پتروشیمی بندرامام نقدی 72,265 3,014 72,265 1,276 1,034
پلی وینیل کلراید S60 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 72,265 0 72,265 198 198
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان سلف 74,134 500 73,655 570 500
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند نقدی 70,181 704 70,181 132 132
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند نقدی (مچینگ) 70,181 0 70,181 44 44
پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی نقدی 119,531 252 86,063 1,008 252
پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی نقدی 118,026 231 86,063 882 231
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون نقدی 115,259 880 86,063 2,332 880
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی شازند نقدی 104,947 600 86,063 960 600
پلی پروپیلن نساجی Z30G پتروشیمی مارون نقدی 112,581 286 86,063 704 286
پلی پروپیلن نساجی V30S پتروشیمی مارون نقدی 113,682 330 86,063 1,012 330
پلی پروپیلن نساجی V30G پتروشیمی مارون نقدی 112,601 176 86,063 440 176
پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار نقدی 118,721 920 86,063 2,960 920
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال نقدی 117,851 840 86,063 2,394 840
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی مارون نقدی 117,419 220 86,063 1,320 220
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم نقدی 115,794 912 86,063 2,640 912
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم نقدی 116,327 2,376 86,063 4,224 2,376
پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون نقدی 119,194 440 86,063 1,892 440
پلی پروپیلن نساجی 1102L پتروشیمی رجال نقدی 118,267 378 86,063 1,155 378
پلی پروپیلن فیلم ZH525J نوید زرشیمی نقدی 116,950 1,008 86,862 1,722 1,008
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R نوید زرشیمی نقدی 124,820 210 99,820 504 210
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی نقدی 108,701 126 97,420 273 126
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی نقدی 116,334 126 91,262 357 126
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548R نوید زرشیمی نقدی 124,242 126 97,420 420 126
پلی پروپیلن شیمیایی ZB445L نوید زرشیمی نقدی 105,385 84 102,379 105 84
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی نقدی 108,276 105 97,420 210 105
پلی پروپیلن شیمیایی X30G پتروشیمی مارون نقدی 113,256 242 86,063 572 242
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212H پتروشیمی رجال نقدی   110 97,420 0 0
پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C پتروشیمی پلی نار نقدی 97,420 60 97,420 40 20
پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C پتروشیمی پلی نار نقدی (مچینگ) 97,420 0 97,420 40 40
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پتروشیمی مارون نقدی 110,947 374 97,420 946 374
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پلی پروپیلن جم نقدی   110 104,459 0 0
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم نقدی 106,027 220 97,420 440 220
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم نقدی 97,420 154 97,420 154 154
پلی پروپیلن شیمیایی C30G پتروشیمی مارون نقدی 115,641 198 86,063 528 198
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی شازند نقدی (مچینگ) 124,324 0 124,324 20/16 20/16
Go to top