رنگ پلاست نماینده شرکت لونافام

 

پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

قیمت روزانه مواد پلیمری در بازار داخلی + ۱ بهمن ماه ۹۷

 

ا 0075 / بندر امام : 102000
ا 020 / بندر امام : 102000
ا 2100 / لاله : 101500
ا 2102 / لاله : 98000
ا 2420D / امیرکبیر : 102000
ا 2420H / امیرکبیر : 101000
ا 0190 / آریا ساسول : 101000
ا LL209AA / امیرکبیر : 107000
ا LL209AA /  شازند (اراک) : 106000
ا 52518 / جم : 100500
ا HI500 / بندر امام : 99000
ا 0035 / بندر امام : 111000
ا Bl3 / جم : 114000
ا Bl3 / مارون : 112000
ا Bl3 / کرمانشاه : 112000
ا F7000 / مهر : 115000
ا F7000 / ایلام : 114000
ا EX5 / جم : 116000
ا EX5 / مارون : 112500
ا EX5 / کرمانشاه : 112000
ا 5110 / آریا ساسول : 109500
ا 3840 / تبریز : 97000
ا EX3 / امیرکبیر : 113000
ا EX3 / شازند (اراک) : 113000
ا PE100 (CRP100) / مارون : 112000
ا PVC S65 / بندر امام (موجود) : 87000
ا PVC S65 / غدیر (موجود) : 87000
ا PVC S65 / اروند (موجود) : 87000
ا PP C30S / مارون : 140000
ا PP Z30S / مارون : 142000
ا PP Z30G / مارون : 140000
ا PP MR230 / مارون : 135000
ا PP 440G / پ پ جم : 140000
ا PP 440L / پ پ جم : 125000
ا PP 548R / پ پ جم : 140000
ا PP 550J / پ پ جم : 133000
ا PP 552R / پ پ جم : 140000
ا PP 510L / پ پ جم : 133000
ا PP ZR230 / نوید زرشیمی : 135000
ا 1540 / تبریز : 116000
ا 7240 / تبریز : 130000
ا ABS0150 / تبریز : 150000
ا ABS N50 / قاید بصیر : 170000
ا PET 781 / تندگویان : 151000
ا PET 785 / تندگویان : 152000

Go to top