رنگ پلاست نماینده شرکت لونافام

 

پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

اطلاعیه عرضه مواد پلیمری بورس کالا + یکم بهمن ماه۹۷

 

نام کالا
 
نوع بسته بندی
 
تولید کننده
 
حجم کالای قابل عرضه
 
قیمت پایه
 
نوع قرارداد
 
حداکثر قیمت مجاز
 
پلی وینیل کلراید S65 پالت پلاستیکی پتروشیمی بندرامام 1001 68096 نقدی 340480
پلی وینیل کلراید S65 پالت پلاستیکی پتروشیمی بندرامام 3014 68096 نقدی 340480
پلی وینیل کلراید S65 جامبوبگ پتروشیمی غدیر 100 68096 نقدی 340480
پلی وینیل کلراید S60 پالت پلاستیکی پتروشیمی بندرامام 3014 72265 نقدی 361325
پلی وینیل کلراید S57 پالت چوبی پتروشیمی آبادان 50 73655 سلف 368275
پلی پروپیلن نساجی ZH550J جامبوبگ نوید زرشیمی 147 86063 نقدی 430315
پلی پروپیلن نساجی ZH510L جامبوبگ نوید زرشیمی 147 86063 نقدی 430315
پلی پروپیلن نساجی Z30S پالت چوبی پتروشیمی شازند 300 86063 نقدی 430315
پلی پروپیلن نساجی Z30S کیسه پتروشیمی مارون 330 86063 نقدی 430315
پلی پروپیلن نساجی Z30G کیسه پتروشیمی مارون 286 86063 نقدی 430315
پلی پروپیلن نساجی V30S کیسه پتروشیمی مارون 330 86063 نقدی 430315
پلی پروپیلن نساجی V30G کیسه پتروشیمی مارون 176 86063 نقدی 430315
پلی پروپیلن نساجی SF060 پالت چوبی پتروشیمی پلی نار 200 86063 نقدی 430315
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL جامبوبگ پتروشیمی رجال 210 86063 نقدی 430315
پلی پروپیلن نساجی HP552R کیسه پتروشیمی مارون 220 86063 نقدی 430315
پلی پروپیلن نساجی C30S کیسه پتروشیمی مارون 220 86063 نقدی 430315
پلی پروپیلن نساجی 1102L جامبوبگ پتروشیمی رجال 105 86063 نقدی 430315
پلی پروپیلن فیلم ZH525J جامبوبگ نوید زرشیمی 252 86862 نقدی 434310
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R جامبوبگ نوید زرشیمی 147 99820 نقدی 499100
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C جامبوبگ نوید زرشیمی 126 97420 نقدی 487100
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA جامبوبگ نوید زرشیمی 126 91262 نقدی 456310
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548R جامبوبگ نوید زرشیمی 126 97420 نقدی 487100
پلی پروپیلن شیمیایی ZB445L جامبوبگ نوید زرشیمی 84 102379 نقدی 511895
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C جامبوبگ نوید زرشیمی 105 97420 نقدی 487100
پلی پروپیلن شیمیایی X30G کیسه پتروشیمی مارون 242 86063 نقدی 430315
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212H پالت چوبی پتروشیمی رجال 110 97420 نقدی 487100
پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C پالت چوبی پتروشیمی پلی نار 60 97420 نقدی 487100
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C کیسه پتروشیمی مارون 220 97420 نقدی 487100
پلی پروپیلن شیمیایی C30G کیسه پتروشیمی مارون 198 86063 نقدی 430315
Go to top