رنگ پلاست نماینده شرکت لونافام

 

پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

قیمت روزانه مواد پلیمری در بازار داخلی + ۲۹ دی ماه ۹۷

 

ا 0075 / بندر امام : 100000
ا 020 / بندر امام : 101500
ا 2100 / لاله : 100000
ا 2102 / لاله : 99000
ا 1922 / لاله : 99000
ا 2420D / امیرکبیر : 100000
ا 2420H / امیرکبیر : 108000
ا 0190 / آریا ساسول : 100000
ا LL209AA / امیرکبیر : 106000
ا LL209AA /  شازند (اراک) : 104500
ا 52518 / جم : 99500
ا HI500 / بندر امام : 100000
ا 0035 / بندر امام : 113800
ا Bl3 / جم : 110500
ا Bl3 / مارون : 110000
ا Bl3 / کرمانشاه : 110000
ا F7000 / مهر : 114500
ا F7000 / ایلام : 112000
ا EX5 / جم : 113000
ا EX5 / مارون : 112000
ا EX5 / کرمانشاه : 112000
ا 5110 / آریا ساسول : 112000
ا 3840 / تبریز : 95000
ا EX3 / امیرکبیر : 112500
ا EX3 / شازند (اراک) : 112000
ا PE100 (CRP100) / مارون : 111000
ا PVC S65 / بندر امام (موجود) : 85500
ا PVC S65 / غدیر (موجود) : 84500
ا PVC S65 / اروند (موجود) : 85000
ا PP C30S / مارون : 135000
ا PP Z30S / مارون : 150000
ا PP Z30G / مارون : 132000
ا PP MR230 / مارون : 140000
ا PP 440G / پ پ جم : 130000
ا PP 440L / پ پ جم : 128500
ا PP 548R / پ پ جم : 141000
ا PP 550J / پ پ جم : 140000
ا PP 552R / پ پ جم : 135000
ا PP 510L / پ پ جم : 136000
ا PP ZR230 / نوید زرشیمی : 140000
ا 1540 / تبریز : 121000
ا 7240 / تبریز : 135000
ا ABS0150 / تبریز : 150000
ا ABS N50 / قاید بصیر : 162000
ا PET 781 / تندگویان : 155000
ا PET 785 / تندگویان : 158000

Go to top