رنگ پلاست نماینده شرکت لونافام

 

پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

آمار معاملات مواد آف گرید پلیمری در بورس کالا + ۲۵ دی ماه ۹۷

 

نام کالا
 
تولید کننده
 
نوع قرارداد
 
عرضه (تن)
 
قیمت پایه عرضه
 
تقاضا (تن)
 
پلی استایرن مقاوم OFF - 7240 درجه 1 پتروشیمی تبریز نقدی 25 94,930 25
پلی استایرن معمولیOFF - 1460 درجه 3 پتروشیمی تبریز نقدی 48 54,485 48
پلی استایرن معمولی OFF - 1540 درجه 1 پتروشیمی تبریز نقدی 363 91,040 176
پلی استایرن معمولی OFF - 1540 درجه 1 پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 0 91,040 44
پلی استایرن معمولی 1540 - OFF درجه 2 پتروشیمی تبریز نقدی 26 80,924 26
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - MCH3713WS درجه 2 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 66 68,375 396
پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - 52518 درجه 1 پتروشیمی جم نقدی 1,056 72,486 1,474
پلی اتیلن سنگین اکستروژن OFF - EX3 درجه 1 پتروشیمی امیرکبیر نقدی 170 80,537 610
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2420H درجه 1 پتروشیمی امیرکبیر نقدی 500 73,557 2,380
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 0200 درجه 2 پتروشیمی بندرامام نقدی 10 65,384 70
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 0075 درجه 2 پتروشیمی بندرامام سلف 20 65,384 120
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 0075 درجه 1 پتروشیمی بندرامام نقدی 40 73,557 270
پلی اتیلن سبک خطی OFF - 0209KJ درجه 1 پتروشیمی تبریز نقدی 100 73,337 320
پلی اتیلن سبک تزریقی OFF - 1922T درجه 1 پتروشیمی لاله نقدی 110 74,293 22
پلی اتیلن ترفتالات نساجیOFF-SuperBright TG641درجه1 پتروشیمی تندگویان سلف 40 80,138 100
پلی اتیلن ترفتالات نساجی OFF - TG645 درجه 1 پتروشیمی تندگویان سلف 20 82,329 60
پلی اتیلن ترفتالات بطری OFF - BG821 درجه 1 پتروشیمی تندگویان سلف 150 90,767 190
اکریلونیتریل بوتادین استایرن OFF – SV0157 درجه 1 پتروشیمی تبریز نقدی 100 104,736 40
اکریلونیتریل بوتادین استایرن OFF – SV0157 درجه 1 پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 0 104,736 30
Go to top