رنگ پلاست نماینده شرکت لونافام

 

پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

اطلاعیه عرضه مواد آف گرید پلیمری در بورس کالا + ۲۵ دی ماه ۹۷

 

نام کالا
 
نوع بسته بندی
 
تولید کننده
 
حجم کالای قابل عرضه
 
قیمت پایه
 
نوع قرارداد
 
حداکثر قیمت مجاز
 
پلی استایرن مقاوم OFF - 7240 درجه 1 کیسه پتروشیمی تبریز 25 94930 نقدی 474650
پلی استایرن معمولیOFF - 1460 درجه 3 کیسه پتروشیمی تبریز 48 54485 نقدی 272425
پلی استایرن معمولی OFF - 1540 درجه 1 کیسه پتروشیمی تبریز 104 91040 نقدی 455200
پلی استایرن معمولی 1540 - OFF درجه 2 کیسه پتروشیمی تبریز 26 80924 نقدی 404620
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - MCH3713WS درجه 2 پالت پلاستیکی پتروشیمی آریا ساسول 66 68375 نقدی 341875
پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - 52518 درجه 1 پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 1056 72486 نقدی 362430
پلی اتیلن سنگین اکستروژن OFF - EX3 درجه 1 جامبوبگ پتروشیمی امیرکبیر 170 80537 نقدی 402685
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2420H درجه 1 جامبوبگ پتروشیمی امیرکبیر 500 73557 نقدی 367785
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 0200 درجه 2 جامبوبگ پتروشیمی بندرامام 10 65384 نقدی 326920
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 0075 درجه 2 جامبوبگ پتروشیمی بندرامام 20 65384 سلف 326920
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 0075 درجه 1 جامبوبگ پتروشیمی بندرامام 40 73557 نقدی 367785
پلی اتیلن سبک خطی OFF - 0209KJ درجه 1 جامبوبگ پتروشیمی تبریز 100 73337 نقدی 366685
پلی اتیلن سبک تزریقی OFF - 1922T درجه 1 پالت چوبی پتروشیمی لاله 110 74293 نقدی 371465
پلی اتیلن ترفتالات نساجیOFF-SuperBright TG641درجه1 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 40 80138 سلف 400690
پلی اتیلن ترفتالات نساجی OFF - TG645 درجه 1 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 20 82329 سلف 411645
پلی اتیلن ترفتالات بطری OFF - BG821 درجه 1 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 150 90767 سلف 453835
اکریلونیتریل بوتادین استایرن OFF – SV0157 درجه 1 جامبوبگ پتروشیمی تبریز 100 104736 نقدی 523680
Go to top