رنگ پلاست نماینده شرکت لونافام

 

پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

آمار معاملات مواد پلیمری بورس کالا + ۲۴ دی ماه ۹۷

 

 

نام کالا
 
تولید کننده
 
نوع قرارداد
 
قیمت پایانی میانگین موزون
 
عرضه (تن)
 
قیمت پایه عرضه
 
تقاضا (تن)
 
حجم معامله (تن)
 
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 68,030 1,500 68,030 1,820 1,420
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی (مچینگ) 68,030 0 68,030 60 60
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر نقدی 70,134 520 70,134 520 520
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 70,134 2,508 70,134 2,200 1,232
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام نقدی 71,229 3,014 70,134 4,895 3,014
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی (مچینگ) 70,134 0 70,134 1,276 1,276
پلی وینیل کلراید S60 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 74,342 0 74,342 462 462
پلی وینیل کلراید S60 پتروشیمی بندرامام نقدی 74,342 3,014 74,342 2,343 1,793
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان نقدی 83,908 600 75,744 1,090 600
پلی وینیل کلراید E7044 پتروشیمی اروند نقدی   704 72,799 0 0
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند نقدی (مچینگ) 72,238 0 72,238 11 11
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند نقدی 72,238 704 72,238 55 55
پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی نقدی 116,421 210 87,749 483 210
پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی نقدی 114,991 210 87,749 546 210
پلی پروپیلن نساجی V30S پتروشیمی شازند نقدی 108,163 420 87,749 780 420
پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار نقدی 114,403 920 87,749 1,960 920
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال نقدی 111,753 420 87,749 1,260 420
پلی پروپیلن نساجی RG1101SL پتروشیمی رجال نقدی 87,749 210 87,749 210 210
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی مارون نقدی 109,753 396 87,749 1,298 396
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم نقدی 111,221 888 87,749 2,304 888
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم نقدی 113,252 2,496 87,749 4,560 2,496
پلی پروپیلن نساجی F30G پتروشیمی مارون نقدی 105,037 330 87,749 704 330
پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون نقدی 114,443 1,474 87,749 4,488 1,474
پلی پروپیلن نساجی 1102L پتروشیمی رجال نقدی 112,071 210 87,749 630 210
پلی پروپیلن فیلم ZH525J نوید زرشیمی نقدی 111,890 1,008 88,564 1,638 1,008
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R نوید زرشیمی نقدی 124,090 189 101,775 525 189
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی نقدی 106,902 105 99,329 210 105
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی نقدی 110,826 126 93,050 252 126
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548R نوید زرشیمی نقدی 121,818 105 99,329 441 105
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی نقدی 108,127 84 99,329 168 84
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212H پتروشیمی رجال نقدی 99,329 440 99,329 44 22
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E پتروشیمی رجال نقدی 99,329 220 99,329 88 88
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E پتروشیمی رجال نقدی (مچینگ) 99,329 0 99,329 132 132
پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C پتروشیمی پلی نار نقدی 99,329 60 99,329 40 40
پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C پتروشیمی پلی نار نقدی (مچینگ) 99,329 0 99,329 20 20
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پتروشیمی مارون نقدی 107,077 374 99,329 946 374
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پلی پروپیلن جم نقدی   110 106,505 0 0
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R پتروشیمی شازند نقدی 102,997 420 99,329 640 420
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم نقدی 105,321 330 99,329 682 330
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم نقدی 99,329 132 99,329 132 132
پلی پروپیلن شیمیایی C30G پتروشیمی مارون نقدی 112,222 352 87,749 1,210 352
پلی پروپیلن پزشکی V30GA پتروشیمی شازند نقدی 90,603 320 90,603 340 320
پلی پروپیلن RP270G پتروشیمی شازند سلف 99,329 1,000 99,329 240 240
Go to top