رنگ پلاست نماینده شرکت لونافام

 

 

پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

قیمت روزانه مواد پلیمری در بازار داخلی + ۲۴ دی ماه ۹۷

 

ا 0075 / بندر امام : 97000
ا 020 / بندر امام : 98000
ا 2100 / لاله : 100000
ا 2102 / لاله : 95200
ا 2420D / امیرکبیر : 98000
ا 2420H / امیرکبیر : 103000
ا 0190 / آریا ساسول : 97300
ا LL209AA / امیرکبیر : 104000
ا LL209AA /  شازند (اراک) : 102000
ا 52518 / جم : 96200
ا HI500 / بندر امام : 99000
ا 0035 / بندر امام : 101500
ا Bl3 / جم : 103000
ا Bl3 / مارون : 101600
ا Bl3 / کرمانشاه : 101600
ا F7000 / مهر : 117500
ا F7000 / ایلام : 116000
ا EX5 / جم : 112000
ا EX5 / مارون : 106500
ا EX5 / کرمانشاه : 109000
ا 5110 / آریا ساسول : 105000
ا EX3 / امیرکبیر : 111000
ا EX3 / شازند (اراک) : 111000
ا PVC S65 / بندر امام (موجود) : 86000
ا PVC S65 / غدیر (موجود) : 85000
ا PVC S65 / اروند (موجود) : 85000
ا PP C30S / مارون : 131200
ا PP Z30S / مارون : 128000
ا PP Z30G / مارون : 128000
ا PP MR230 / مارون : 125500
ا PP 440G / پ پ جم : 127000
ا PP 440L / پ پ جم : 124000
ا PP 548R / پ پ جم : 136000
ا PP 550J / پ پ جم : 130500
ا PP 552R / پ پ جم : 128000
ا PP 510L / پ پ جم : 130500
ا PP ZR230 / نوید زرشیمی : 125500
ا 1540 / تبریز : 111000
ا 7240 / تبریز : 122000
ا ABS0150 / تبریز : 143000
ا ABS N50 / قاید بصیر : 162000
ا PET 781 / تندگویان : 152000
ا PET 821 / تندگویان : 152000

Go to top