رنگ پلاست نماینده شرکت لونافام

 

پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

قیمت روزانه مواد پلیمری در بازار داخلی + ۲۳ دی ماه ۹۷

 

ا 0075 / بندر امام : 97000
ا 020 / بندر امام : 97100
ا 2100 / لاله : 98500
ا 2102 / لاله : 96000
ا 2420D / امیرکبیر : 105000
ا 2420H / امیرکبیر : 103000
ا 0190 / آریا ساسول : 98000
ا LL209AA / امیرکبیر : 105000
ا LL209AA /  شازند (اراک) : 104000
ا 52518 / جم : 97200
ا HI500 / بندر امام : 99000
ا 0035 / بندر امام : 101500
ا Bl3 / جم : 102500
ا Bl3 / مارون : 101600
ا Bl3 / کرمانشاه : 101600
ا F7000 / مهر : 118000
ا F7000 / ایلام : 115500
ا EX5 / جم : 112000
ا EX5 / مارون : 109000
ا EX5 / کرمانشاه : 106000
ا 5110 / آریا ساسول : 104200
ا 3840 / تبریز : 95000
ا EX3 / امیرکبیر : 111000
ا EX3 / شازند (اراک) : 111000
ا PE100 (CRP100) / مارون : 109000
ا PVC S65 / بندر امام (موجود) : 84300
ا PVC S65 / غدیر (موجود) : 85500
ا PVC S65 / اروند (موجود) : 85000
ا PP C30S / مارون : 131500
ا PP Z30S / مارون : 127500
ا PP Z30G / مارون : 127000
ا PP MR230 / مارون : 125000
ا PP 440G / پ پ جم : 122000
ا PP 440L / پ پ جم : 123000
ا PP 548R / پ پ جم : 134500
ا PP 550J / پ پ جم : 133000
ا PP 552R / پ پ جم : 127000
ا PP 510L / پ پ جم : 131000
ا PP ZR230 / نوید زرشیمی : 125000
ا 1540 / تبریز : 113500
ا 7240 / تبریز : 124000
ا ABS0150 / تبریز : 142000
ا ABS N50 / قاید بصیر : 159000
ا PET 781 / تندگویان : 152000
ا PET 821 / تندگویان : 155000

 

Go to top