پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا + ۲۲ دی ماه ۹۷

 

 

نام کالا
 
نوع قرارداد
 
قیمت پایانی میانگین موزون
 
عرضه (تن)
 
قیمت پایه عرضه
 
تقاضا (تن)
 
حجم معامله (تن)
 
پلی وینیل کلراید S65 نقدی (مچینگ) 74,174 0 74,174 22 22
پلی وینیل کلراید E7044 نقدی   330 76,993 0 0
پلی وینیل کلراید E6834 نقدی (مچینگ) 76,399 0 76,399 44 44
پلی وینیل کلراید E6834 نقدی 76,399 220 76,399 88 44
پلی کربنات 0710 نقدی   1,000 230,000 0 0
پلی کربنات 0407 نقدی   50 230,000 0 0
پلی بوتادین رابر 1220 نقدی 128,065 504 128,065 161/28 161/28
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 نقدی (مچینگ) 83,999 0 83,999 310 310
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8 نقدی (مچینگ) 85,935 0 85,935 24 24
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 سلف 115,608 198 115,608 198 198
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 سلف 121,921 297 121,921 297 297
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 سلف 102,172 297 102,172 297 297
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 سلف 110,572 88 110,572 44 44
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 سلف 119,842 88 119,842 33 33
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 سلف 124,817 609 124,817 336 336
اپوکسی رزین مایع E06 SPL نقدی 300,000 211/2 300,000 17/6 17/6
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین نقدی 230,000 211/2 230,000 22 22
Go to top