پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

قیمت روزانه مواد پلیمری در بازار داخلی + ۲۲ دی ماه ۹۷

 

 

ا 0075 / بندر امام : 97000
ا 020 / بندر امام : 97500
ا 2100 / لاله : 100000
ا 2102 / لاله : 96000
ا 2420D / امیرکبیر : 97000
ا 2420H / امیرکبیر : 99500
ا 0190 / آریا ساسول : 96800
ا LL209AA / امیرکبیر : 105000
ا LL209AA /  شازند (اراک) : 103000
ا 52518 / جم : 98500
ا HI500 / بندر امام : 99000
ا 0035 / بندر امام : 100000
ا Bl3 / جم : 102500
ا Bl3 / مارون : 102000
ا Bl3 / کرمانشاه : 101500
ا F7000 / مهر : 118000
ا F7000 / ایلام : 116000
ا EX5 / جم : 111000
ا EX5 / مارون : 110000
ا EX5 / کرمانشاه : 109000
ا 5110 / آریا ساسول : 105000
ا 3840 / تبریز : 95000
ا EX3 / امیرکبیر : 111000
ا EX3 / شازند (اراک) : 110700
ا PE100 (CRP100) / مارون : 110000
ا PVC S65 / بندر امام (موجود) : 86000
ا PVC S65 / غدیر (موجود) : 84500
ا PVC S65 / اروند (موجود) : 84500
ا PP C30S / مارون : 130500
ا PP Z30S / مارون : 150000
ا PP Z30G / مارون : 135000
ا PP MR230 / مارون : 135000
ا PP 440G / پ پ جم : 124000
ا PP 440L / پ پ جم : 123500
ا PP 548R / پ پ جم : 134500
ا PP 550J / پ پ جم : 135000
ا PP 552R / پ پ جم : 129000
ا PP 510L / پ پ جم : 130000
ا PP ZR230 / نوید زرشیمی : 136000
ا 1540 / تبریز : 113500
ا 7240 / تبریز : 125000
ا ABS0150 / تبریز : 161000
ا ABS N50 / قاید بصیر : 165000
ا PET 781 / تندگویان : 153000
ا PET 821 / تندگویان : 165000

Go to top