پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

آمار معاملات مواد آف گرید پلیمری در بورس کالا + ۱۸ دی ماه ۹۷

 

نام کالا
 
تولید کننده
 
نوع قرارداد
 
عرضه (تن)
 
قیمت پایه عرضه
 
تقاضا (تن)
 
حجم معامله (تن)
 
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی OFF - CRP100B درجه 1 پتروشیمی شازند نقدی 280 90,416 420 280
پلی اتیلن سنگین لوله OFF - CRP100N درجه 1 پتروشیمی جم نقدی 154 86,035 374 154
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - HCH5110 درجه 2 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 396 71,607 660 396
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - HCH5110 درجه 2 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 88 71,607 462 88
پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - 52518 درجه 1 پتروشیمی جم نقدی 286 75,566 484 286
پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - 52505UV درجه 1 پتروشیمی جم نقدی 44 77,103 220 44
پلی اتیلن سنگین بادی OFF - BL3 درجه 1 پلیمر کرمانشاه نقدی 144 79,578 384 144
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2426E02 درجه 1 پتروشیمی کردستان نقدی 108 77,726 180 108
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2420H درجه 1 پتروشیمی امیرکبیر نقدی 500 77,341 730 500
پلی اتیلن ترفتالات نساجیOFF-SuperBright TG641درجه1 پتروشیمی تندگویان سلف 100 81,738 320 100
پلی اتیلن ترفتالات نساجی OFF - TG645 درجه 1 پتروشیمی تندگویان سلف 40 83,926 120 40
پلی اتیلن ترفتالات نساجی OFF - TG641 درجه 2 پتروشیمی تندگویان سلف 60 74,052 130 60
پلی اتیلن ترفتالات نساجی OFF - TG641 درجه 1 پتروشیمی تندگویان سلف 40 83,926 100 40
پلی اتیلن ترفتالات بطری OFF - BG821 درجه 1 پتروشیمی تندگویان سلف 100 92,376 80 60
پلی اتیلن ترفتالات بطری OFF - BG821 درجه 1 پتروشیمی تندگویان سلف (مچینگ) 0 92,376 40 40
پلی اتیلن ترفتالات آمورف - OFF درجه 2 پتروشیمی تندگویان سلف 200 76,075 660 100
پلی اتیلن ترفتالات آمورف - OFF درجه 2 پتروشیمی تندگویان سلف (مچینگ) 0 76,075 100 100
Go to top