پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

اطلاعیه عرضه مواد آف گرید پلیمری در بورس کالا + ۱۸دی ماه ۹۷

 

 

نام کالا
 
نوع بسته بندی
 
تولید کننده
 
حجم کالای قابل عرضه
 
قیمت پایه
 
نوع قرارداد
 
حداکثر قیمت مجاز
 
پلی اتیلن ترفتالات آمورف - OFF درجه 2 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 200 76075 سلف 380375
پلی اتیلن ترفتالات بطری OFF - BG821 درجه 1 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 100 92376 سلف 461880
پلی اتیلن ترفتالات نساجی OFF - TG641 درجه 1 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 40 83926 سلف 419630
پلی اتیلن ترفتالات نساجی OFF - TG641 درجه 2 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 60 74052 سلف 370260
پلی اتیلن ترفتالات نساجی OFF - TG645 درجه 1 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 40 83926 سلف 419630
پلی اتیلن ترفتالات نساجیOFF-SuperBright TG641درجه1 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 100 81738 سلف 408690
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2420H درجه 1 جامبوبگ پتروشیمی امیرکبیر 500 77341 نقدی 386705
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2426E02 درجه 1 پالت چوبی پتروشیمی کردستان 108 77726 نقدی 388630
پلی اتیلن سنگین بادی OFF - BL3 درجه 1 پالت چوبی پلیمر کرمانشاه 144 79578 نقدی 397890
پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - 52505UV درجه 1 پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 44 77103 نقدی 385515
پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - 52518 درجه 1 پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 286 75566 نقدی 377830
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - HCH5110 درجه 2 پالت چوبی پتروشیمی آریا ساسول 88 71607 نقدی 358035
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - HCH5110 درجه 2 پالت پلاستیکی پتروشیمی آریا ساسول 396 71607 نقدی 358035
پلی اتیلن سنگین لوله OFF - CRP100N درجه 1 پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 154 86035 نقدی 430175
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی OFF - CRP100B درجه 1 پالت چوبی پتروشیمی شازند 280 90416 نقدی 452080
Go to top