پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا + ۱۷ دی ماه ۹۷

 

نام کالا
 
تولید کننده
 
نوع قرارداد
 
قیمت پایانی میانگین موزون
 
عرضه (تن)
 
قیمت پایه عرضه
 
تقاضا (تن)
 
حجم معامله (تن)
 
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام نقدی 74,174 1,001 74,174 286 132
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر نقدی 74,174 300 74,174 420 300
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 74,174 0 74,174 110 110
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 74,174 1,496 74,174 1,023 165
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی (مچینگ) 71,949 0 71,949 800 800
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 74,174 0 74,174 22 22
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی (مچینگ) 74,174 0 74,174 220 220
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام نقدی 74,174 3,014 74,174 1,210 660
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 71,949 1,560 71,949 1,040 280
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند نقدی 76,399 440 76,399 22 22
پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی نقدی 118,955 126 92,613 588 126
پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی نقدی 115,441 315 92,613 1,176 315
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون نقدی 103,494 506 92,613 1,320 506
پلی پروپیلن نساجی Z30G پتروشیمی مارون نقدی 101,830 264 92,613 616 264
پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار نقدی 114,776 920 92,613 2,720 920
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال نقدی 114,822 252 92,613 1,218 252
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی مارون نقدی 104,652 880 92,613 1,958 880
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم نقدی 112,728 1,896 92,613 3,792 1,896
پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون نقدی 112,215 1,408 92,613 5,126 1,408
پلی پروپیلن فیلم ZH525J نوید زرشیمی نقدی 116,100 1,281 93,467 1,596 1,281
پلی پروپیلن فیلم RG1104K پتروشیمی رجال نقدی 106,820 546 93,467 945 546
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R نوید زرشیمی نقدی 125,542 189 107,303 399 189
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی نقدی 112,160 126 98,165 252 126
پلی پروپیلن شیمیایی ZH500M نوید زرشیمی نقدی 97,162 84 92,613 126 84
پلی پروپیلن شیمیایی RGH&R پتروشیمی رجال نقدی   110 104,741 0 0
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212H پتروشیمی رجال نقدی   88 104,741 0 0
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E پتروشیمی رجال نقدی 104,741 198 104,741 22 22
پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C پتروشیمی پلی نار نقدی 104,741 60 104,741 40 40
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پتروشیمی مارون نقدی 107,451 374 104,741 770 374
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پلی پروپیلن جم نقدی   110 112,256 0 0
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم نقدی 104,741 198 104,741 198 132
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم نقدی (مچینگ) 104,741 0 104,741 22 22
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم نقدی 104,741 110 104,741 22 22
پلی پروپیلن شیمیایی C30G پتروشیمی مارون نقدی 109,060 198 92,613 660 198
پلی پروپیلن RP270G پتروشیمی شازند سلف (مچینگ) 104,741 0 104,741 660 660
پلی پروپیلن RP270G پتروشیمی شازند سلف 104,741 2,500 104,741 160 160
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله نقدی (مچینگ) 84,235 0 84,235 22 22

 

Go to top