پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

قیمت روزانه مواد پلیمری در بازار داخلی + ۱۷ دی ماه

 

ا 0075 / بندر امام : 101000
ا 020 / بندر امام : 100000
ا 2100 / لاله : 101000
ا 2102 / لاله : 98000
ا 2420D / امیرکبیر : 103000
ا 2420H / امیرکبیر : 100000
ا 0190 / آریا ساسول : 100000
ا LL209AA / امیرکبیر : 108500
ا LL209AA /  شازند (اراک) : 107000
ا 52518 / جم : 100500
ا HI500 / بندر امام : 102000
ا 0035 / بندر امام : 103000
ا Bl3 / جم : 104500
ا Bl3 / مارون : 103500
ا Bl3 / کرمانشاه : 103500
ا F7000 / مهر : 122500
ا F7000 / ایلام : 122000
ا EX5 / جم : 114000
ا EX5 / مارون : 113500
ا EX5 / کرمانشاه : 113500
ا 5110 / آریا ساسول : 108000
ا 3840 / تبریز : 96000
ا EX3 / امیرکبیر : 113500
ا EX3 / شازند (اراک) : 113500
ا PE100 (CRP100) / مارون : 109500
ا PVC S65 / بندر امام (موجود) : 84500
ا PVC S65 / غدیر (موجود) : 84500
ا PVC S65 / اروند (موجود) : 84500
ا PP C30S / مارون : 128900
ا PP Z30S / مارون : 150000
ا PP Z30G / مارون : 126000
ا PP MR230 / مارون : 130000
ا PP 440G / پ پ جم : 123000
ا PP 440L / پ پ جم : 124000
ا PP 548R / پ پ جم : 132500
ا PP 550J / پ پ جم : 132000
ا PP 552R / پ پ جم : 126000
ا PP 510L / پ پ جم : 129000
ا PP ZR230 / نوید زرشیمی : 130000
ا 1540 / تبریز : 115000
ا 7240 / تبریز : 125500
ا ABS0150 / تبریز : 142000
ا ABS N50 / قاید بصیر : 155000
ا PET 781 / تندگویان : 152000
ا PET 821 / تندگویان : 152000

Go to top