پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

اطلاعیه عرضه مواد پلیمری بورس کالا + ۱۷ دی ماه ۹۷

 

نام کالا
 
نوع بسته بندی
 
عرضه کننده
 
حجم کالای قابل عرضه
 
قیمت پایه
 
نوع قرارداد
 
حداکثر قیمت مجاز
 
پلی وینیل کلراید S65 پالت پلاستیکی پتروشیمی بندر امام 1001 74174 نقدی 370870
پلی وینیل کلراید S65 پالت پلاستیکی پتروشیمی بندر امام 3014 74174 نقدی 370870
پلی وینیل کلراید S65 جامبوبگ شرکت پتروشیمی غدیر 100 74174 نقدی 370870
پلی وینیل کلراید S65 جامبوبگ پتروشیمی اروند 1560 71949 نقدی 359745
پلی وینیل کلراید S65 پالت چوبی پتروشیمی اروند 1496 74174 نقدی 370870
پلی وینیل کلراید E6834 پالت پلاستیکی پتروشیمی اروند 440 76399 نقدی 381995
پلی پروپیلن نساجی ZH550J جامبوبگ شرکت صنعتی نوید زر شیمی 126 92613 نقدی 463065
پلی پروپیلن نساجی ZH510L جامبوبگ شرکت صنعتی نوید زر شیمی 147 92613 نقدی 463065
پلی پروپیلن نساجی Z30S کیسه پتروشیمی مارون 110 92613 نقدی 463065
پلی پروپیلن نساجی Z30G کیسه پتروشیمی مارون 110 92613 نقدی 463065
پلی پروپیلن نساجی SF060 پالت چوبی پلی نار 200 92613 نقدی 463065
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL جامبوبگ پتروشیمی رجال 105 92613 نقدی 463065
پلی پروپیلن نساجی HP552R کیسه پتروشیمی مارون 220 92613 نقدی 463065
پلی پروپیلن نساجی HP510L پالت چوبی شرکت پلی پروپیلن جم 144 92613 نقدی 463065
پلی پروپیلن نساجی C30S کیسه پتروشیمی مارون 330 92613 نقدی 463065
پلی پروپیلن فیلم ZH525J جامبوبگ شرکت صنعتی نوید زر شیمی 294 93467 نقدی 467335
پلی پروپیلن فیلم RG1104K جامبوبگ پتروشیمی رجال 210 93467 نقدی 467335
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R جامبوبگ شرکت صنعتی نوید زر شیمی 147 107303 نقدی 536515
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA جامبوبگ شرکت صنعتی نوید زر شیمی 126 98165 نقدی 490825
پلی پروپیلن شیمیایی ZH500M جامبوبگ شرکت صنعتی نوید زر شیمی 84 92613 نقدی 463065
پلی پروپیلن شیمیایی RGH&R پالت چوبی پتروشیمی رجال 110 104741 نقدی 523705
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212H پالت چوبی پتروشیمی رجال 88 104741 نقدی 523705
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E پالت چوبی پتروشیمی رجال 88 104741 نقدی 523705
پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C پالت چوبی پلی نار 60 104741 نقدی 523705
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C کیسه پتروشیمی مارون 110 104741 نقدی 523705
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پالت چوبی شرکت پلی پروپیلن جم 110 112256 نقدی 561280
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پالت چوبی شرکت پلی پروپیلن جم 110 104741 نقدی 523705
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پالت چوبی شرکت پلی پروپیلن جم 110 104741 نقدی 523705
پلی پروپیلن شیمیایی C30G کیسه پتروشیمی مارون 198 92613 نقدی 463065
پلی پروپیلن RP270G پالت پلاستیکی شرکت پتروشیمی شازند 140 104741 سلف 523705
Go to top