پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا + ۱۵ دی ماه ۹۷

 

 

نام کالا
 
تولید کننده
 
نوع قرارداد
 
قیمت پایانی میانگین موزون
 
عرضه (تن)
 
قیمت پایه عرضه
 
تقاضا (تن)
 
حجم معامله (تن)
 
پلی وینیل کلراید E7044 پتروشیمی اروند نقدی 75,696 330 75,696 33 33
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند نقدی   220 75,113 0 0
پلی کربنات 0710 پتروشیمی خوزستان نقدی   450 230,000 0 0
پلی کربنات 0407 پتروشیمی خوزستان نقدی   50 230,000 0 0
پلی بوتادین رابر1220 پتروشیمی تخت جمشید نقدی   504 128,007 0 0
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی شازند نقدی 128,007 504 128,007 504 504
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان نقدی (مچینگ) 84,143 0 84,143 96 96
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان نقدی (مچینگ) 84,143 0 84,143 72 72
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه نقدی (مچینگ) 87,917 0 87,917 24 24
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 83,521 0 83,521 150 150
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 87,917 0 87,917 260 260
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله نقدی (مچینگ) 84,235 0 84,235 66 66
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 84,235 0 84,235 60 60
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام سلف (مچینگ) 84,235 0 84,235 10 10
پلی اتیلن سبک خطی 18B01 پتروشیمی مهاباد نقدی (مچینگ) 83,899 0 83,899 24 24
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان سلف 119,477 297 119,477 297 297
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان سلف 119,316 297 119,316 297 297
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 پتروشیمی تندگویان سلف 124,734 99 124,734 99 99
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 پتروشیمی تندگویان سلف 123,762 99 123,762 99 99
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان سلف 114,004 88 114,004 44 44
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان سلف 116,468 88 116,468 55 55
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام سلف 122,714 609 122,714 315 315
اپوکسی رزین مایع E06 SPL پتروشیمی خوزستان نقدی (مچینگ) 300,000 0 300,000 17/6 17/6
اپوکسی رزین مایع E06 SPL پتروشیمی خوزستان نقدی 300,000 149/6 300,000 22 22
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین پتروشیمی خوزستان نقدی (مچینگ) 230,000 0 230,000 4/4 4/4
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین پتروشیمی خوزستان نقدی 230,000 149/6 230,000 39/6 39/6
Go to top