پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

آمار معاملات مواد آف گرید پلیمری در بورس کالا + ۱۱ دی ماه۹۷

 

نام کالا
 
تولید کننده
 
نوع قرارداد
 
عرضه (تن)
 
قیمت پایه عرضه
 
تقاضا (تن)
 
حجم معامله (تن)
 
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2102TX00 درجه 2 پتروشیمی لاله نقدی 110 67,388 616 110
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2102TX00 درجه 3 پتروشیمی لاله نقدی 160 46,329 720 160
پلی اتیلن سنگین اکستروژن OFF - EX3 درجه 1 پتروشیمی امیرکبیر نقدی 160 81,638 480 160
پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - 52505 درجه 1 پتروشیمی جم نقدی 308 74,217 528 308
پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - 52518 درجه 1 پتروشیمی جم نقدی 242 74,217 418 242
پلی اتیلن ترفتالات نساجی OFF - TG645 درجه 2 پتروشیمی تندگویان سلف 100 73,842 110 100
پلی اتیلن ترفتالات آمورف - OFF درجه 1 پتروشیمی تندگویان سلف 20 77,768 20 20
پلی اتیلن ترفتالات آمورف - OFF درجه 2 پتروشیمی تندگویان سلف 100 68,047 100 100
پلی اتیلن ترفتالات نساجیOFF-SuperBright TG641درجه1 پتروشیمی تندگویان سلف 60 81,578 120 60
پلی اتیلن ترفتالات LUMP2 پتروشیمی تندگویان سلف 100 16,877 100 100
پلی اتیلن ترفتالات بطری OFF - BG821 درجه 1 پتروشیمی تندگویان سلف 290 94,928 180 160
پلی اتیلن سنگین بادی OFF - BL3 درجه 1 پتروشیمی جم نقدی 308 79,125 748 308
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2420F3 درجه 1 پتروشیمی کردستان نقدی 192 77,707 240 192
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 - OFF درجه 2 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 66 67,388 440 66
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 - OFF درجه 2 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 110 67,388 682 110
پلی اتیلن ترفتالات نساجی OFF - TG641 درجه 1 پتروشیمی تندگویان سلف 20 83,687 40 0
پلی اتیلن ترفتالات نساجی OFF - TG645 درجه 1 پتروشیمی تندگویان سلف 20 83,687 40 0
پلی اتیلن سبک تزریقی OFF - 1922T درجه 1 پتروشیمی لاله نقدی 220 76,569 0 0
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 1 پتروشیمی اروند نقدی (مچینگ) 0 67,602 22 22
پلی اتیلن ترفتالات بطری OFF - BG821 درجه 1 پتروشیمی تندگویان سلف (مچینگ) 0 94,928 10 10
Go to top