پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

قیمت روزانه مواد پلیمری در بازار داخلی + ۱۱ دی ماه

 

ا 0075 / بندر امام : 101500
ا 020 / بندر امام : 100500
ا 2102 / لاله : 97000
ا 2420D / امیرکبیر : 104000
ا 2420H / امیرکبیر : 100000
ا 0190 / آریا ساسول : 100000
ا LL209AA / امیرکبیر : 109500
ا LL209AA /  شازند (اراک) : 107000
ا 52518 / جم : 100500
ا HI500 / بندر امام : 101500
ا 0035 / بندر امام : 103000
ا Bl3 / جم : 103000
ا Bl3 / مارون : 103000
ا Bl3 / کرمانشاه : 103000
ا F7000 / مهر : 124000
ا F7000 / ایلام : 123500
ا EX5 / جم : 115000
ا EX5 / مارون : 113000
ا EX5 / کرمانشاه : 113000
ا 5110 / آریا ساسول : 110000
ا 3840 / تبریز : 96000
ا EX3 / امیرکبیر : 114000
ا EX3 / شازند (اراک) : 114000
ا PE100 (CRP100) / مارون : 110000
ا PVC S65 / بندر امام (موجود) : 86000
ا PVC S65 / غدیر (موجود) : 86000
ا PVC S65 / اروند (موجود) : 86000
ا PP C30S / مارون : 130500
ا PP Z30S / مارون : 150000
ا PP Z30G / مارون : 127500
ا PP MR230 / مارون : 130000
ا PP 440G / پ پ جم : 123000
ا PP 440L / پ پ جم : 125900
ا PP 548R / پ پ جم : 127000
ا PP 550J / پ پ جم : 140000
ا PP 552R / پ پ جم : 127500
ا PP ZR230 / نوید زرشیمی : 130000
ا 1540 / تبریز : 115000
ا 7240 / تبریز : 124900
ا ABS0150 / تبریز : 139000
ا ABS N50 / قاید بصیر : 155000
ا PET 781 / تندگویان : 152000
ا PET 821 / تندگویان : 152000

Go to top