پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

اطلاعیه عرضه مواد آف گرید پلیمری در بورس کالا + ۱۱دی ماه ۹۷

 

نام کالا
 
نوع بسته بندی
 
تولید کننده
 
حجم کالای قابل عرضه
 
قیمت پایه
 
نوع قرارداد
 
حداکثر قیمت مجاز
 
پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - 52518 درجه 1 پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 242 74217 نقدی 371085
پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - 52505 درجه 1 پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 308 74217 نقدی 371085
پلی اتیلن سنگین بادی OFF - BL3 درجه 1 پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 308 79125 نقدی 395625
پلی اتیلن سنگین اکستروژن OFF - EX3 درجه 1 جامبوبگ پتروشیمی امیرکبیر 160 81638 نقدی 408190
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2420F3 درجه 1 پالت چوبی پتروشیمی کردستان 192 77707 نقدی 388535
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2102TX00 درجه 3 جامبوبگ پتروشیمی لاله 160 46329 نقدی 231645
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2102TX00 درجه 2 پالت چوبی پتروشیمی لاله 110 67388 نقدی 336940
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 - OFF درجه 2 پالت چوبی پتروشیمی آریا ساسول 66 67388 نقدی 336940
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 - OFF درجه 2 پالت پلاستیکی پتروشیمی آریا ساسول 110 67388 نقدی 336940
پلی اتیلن سبک تزریقی OFF - 1922T درجه 1 پالت چوبی پتروشیمی لاله 220 76569 نقدی 382845
پلی اتیلن ترفتالات نساجیOFF-SuperBright TG641درجه1 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 60 81578 سلف 407890
پلی اتیلن ترفتالات نساجی OFF - TG645 درجه 2 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 100 73842 سلف 369210
پلی اتیلن ترفتالات نساجی OFF - TG645 درجه 1 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 20 83687 سلف 418435
پلی اتیلن ترفتالات نساجی OFF - TG641 درجه 1 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 20 83687 سلف 418435
پلی اتیلن ترفتالات بطری OFF - BG821 درجه 1 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 290 94928 سلف 474640
پلی اتیلن ترفتالات آمورف - OFF درجه 2 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 100 68047 سلف 340235
پلی اتیلن ترفتالات آمورف - OFF درجه 1 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 20 77768 سلف 388840
پلی اتیلن ترفتالات LUMP2 فله پتروشیمی تندگویان 100 16877 سلف 84385
Go to top