پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

اطلاعیه عرضه مواد پلیمری بورس کالا + ۱۱ دی ماه ۹۷

 

نام کالا
 
نوع بسته بندی
 
تولید کننده
 
حجم کالای قابل عرضه
 
قیمت پایه
 
نوع قرارداد
 
حداکثر قیمت مجاز
 
پلی استایرن مقاوم 7240 پالت پلاستیکی پتروشیمی تبریز 104 111963 نقدی 559815
پلی استایرن مقاوم 4512 کیسه محب بسپار ایده گستر 100 111963 نقدی 559815
پلی استایرن معمولی MP08 کیسه محب پلیمر قم 100 107887 نقدی 539435
پلی استایرن معمولی 1551 پالت پلاستیکی پتروشیمیایی تخت جمشید پارس 400 107887 نقدی 539435
پلی استایرن معمولی 1540 پالت پلاستیکی پتروشیمی تبریز 104 102493 نقدی 512465
پلی استایرن انبساطی نسوز SE350 جامبوبگ شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 25 101343 نقدی 506715
پلی استایرن انبساطی نسوز SE FINE جامبوبگ شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 225 90934 نقدی 454670
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 418 98518 نقدی 492590
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پالت چوبی پتروشیمی شازند 140 98518 نقدی 492590
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N کیسه پتروشیمی مارون 110 92951 نقدی 464755
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پالت چوبی پتروشیمی آریا ساسول 110 88295 نقدی 441475
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پالت چوبی پتروشیمی مهر 627 88295 نقدی 441475
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پالت چوبی پتروشیمی ایلام 506 88295 نقدی 441475
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 کیسه پتروشیمی مارون 110 88295 نقدی 441475
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پالت پلاستیکی پتروشیمی تبریز 100 84525 نقدی 422625
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N11UV پالت چوبی پتروشیمی لرستان 192 84143 نقدی 420715
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پالت پلاستیکی پتروشیمی لرستان 240 84143 نقدی 420715
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پالت چوبی پتروشیمی لرستان 720 84143 نقدی 420715
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B11UV پالت چوبی پتروشیمی لرستان 144 84143 نقدی 420715
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 1012 82463 سلف 412315
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 1012 82463 نقدی 412315
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA پالت پلاستیکی پتروشیمی تبریز 100 85762 نقدی 428810
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 کیسه پتروشیمی مارون 308 87917 نقدی 439585
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 1012 87917 نقدی 439585
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پالت پلاستیکی پلیمر کرمانشاه 792 87917 نقدی 439585
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پالت چوبی پلیمر کرمانشاه 480 87917 نقدی 439585
پلی اتیلن سنگین بادی 8200B پالت چوبی پتروشیمی ایلام 506 87917 نقدی 439585
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 جامبوبگ پتروشیمی بندرامام 500 83521 نقدی 417605
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پالت پلاستیکی پتروشیمی بندرامام 2000 87917 نقدی 439585
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 جامبوبگ پتروشیمی امیرکبیر 350 90709 نقدی 453545
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 کیسه پتروشیمی امیرکبیر 350 90709 نقدی 453545
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 7700M پالت چوبی پتروشیمی ایلام 506 90709 نقدی 453545
پلی اتیلن سبک فیلم LF0200 جامبوبگ پتروشیمی بندرامام 200 80023 نقدی 400115
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3 پالت پلاستیکی پتروشیمی کردستان 600 86341 نقدی 431705
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F کیسه پتروشیمی امیرکبیر 70 84235 نقدی 421175
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 پالت چوبی پتروشیمی کردستان 408 84235 نقدی 421175
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 پالت پلاستیکی پتروشیمی کردستان 408 84235 نقدی 421175
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پالت چوبی پتروشیمی لاله 1540 84235 نقدی 421175
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پالت چوبی پتروشیمی لاله 220 87604 نقدی 438020
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پالت پلاستیکی پتروشیمی بندرامام 1500 84235 نقدی 421175
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پالت چوبی پتروشیمی آریا ساسول 154 84235 نقدی 421175
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پالت پلاستیکی پتروشیمی بندرامام 1000 84235 سلف 421175
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پالت چوبی پتروشیمی مهاباد 360 83899 نقدی 419495
پلی اتیلن سبک خطی 22B01 پالت چوبی پتروشیمی مهاباد 600 83899 نقدی 419495
پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 66 84319 نقدی 421595
پلی اتیلن سبک خطی 18B01 پالت پلاستیکی پتروشیمی مهاباد 552 83899 نقدی 419495
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پالت چوبی پتروشیمی شازند 140 83899 سلف 419495
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پالت چوبی پتروشیمی لاله 220 85077 نقدی 425385
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پالت چوبی پتروشیمی آریا ساسول 66 85077 نقدی 425385
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 154 96655 سلف 483275
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 154 98456 سلف 492280
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 154 99228 سلف 496140
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 154 101973 سلف 509865
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 198 108712 سلف 543560
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 198 111680 سلف 558400
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 154 105002 سلف 525010
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 154 106950 سلف 534750
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پالت چوبی پتروشیمی قائد بصیر 30 116461 نقدی 582305
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پالت پلاستیکی پتروشیمی تبریز 100 112967 نقدی 564835
Go to top