پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

اطلاعیه عرضه مواد پلیمری بورس کالا + ۱۰ دی ماه ۹۷

 

 

نام کالا
 
نوع بسته بندی
 
تولید کننده
 
حجم کالای قابل عرضه
 
قیمت پایه
 
نوع قرارداد
 
حداکثر قیمت مجاز
 
پلی وینیل کلراید S65 جامبوبگ پتروشیمی اروند 1500 72925 نقدی 364625
پلی وینیل کلراید S65 پالت چوبی پتروشیمی اروند 1496 72925 نقدی 364625
پلی وینیل کلراید S65 پالت پلاستیکی پتروشیمی بندرامام 1001 72925 نقدی 364625
پلی وینیل کلراید S65 پالت پلاستیکی پتروشیمی بندرامام 3014 72925 نقدی 364625
پلی وینیل کلراید S65 جامبوبگ پتروشیمی غدیر 100 72925 نقدی 364625
پلی وینیل کلراید E6834 پالت پلاستیکی پتروشیمی اروند 440 75113 نقدی 375565
پلی پروپیلن نساجی ZH552R جامبوبگ نوید زرشیمی 147 91053 نقدی 455265
پلی پروپیلن نساجی ZH510L جامبوبگ نوید زرشیمی 147 91053 نقدی 455265
پلی پروپیلن نساجی Z30S کیسه پتروشیمی مارون 220 91053 نقدی 455265
پلی پروپیلن نساجی Z30G کیسه پتروشیمی مارون 110 91053 نقدی 455265
پلی پروپیلن نساجی V79S کیسه پتروشیمی مارون 110 91053 نقدی 455265
پلی پروپیلن نساجی V30S کیسه پتروشیمی مارون 110 91053 نقدی 455265
پلی پروپیلن نساجی SF060 پالت چوبی پتروشیمی پلی نار 200 91053 نقدی 455265
پلی پروپیلن نساجی RG1101S جامبوبگ پتروشیمی رجال 105 91053 نقدی 455265
پلی پروپیلن نساجی HP552R پالت چوبی پلی پروپیلن جم 120 91053 نقدی 455265
پلی پروپیلن نساجی HP552R کیسه پتروشیمی مارون 220 91053 نقدی 455265
پلی پروپیلن نساجی HP510L پالت چوبی پلی پروپیلن جم 144 91053 نقدی 455265
پلی پروپیلن نساجی (پودر) HP552R جامبوبگ پتروشیمی شازند 80 88321 نقدی 441605
پلی پروپیلن فیلم ZH525J جامبوبگ نوید زرشیمی 294 91893 نقدی 459465
پلی پروپیلن فیلم RG1104K جامبوبگ پتروشیمی رجال 105 91893 نقدی 459465
پلی پروپیلن شیمیایی ZR348T جامبوبگ نوید زرشیمی 84 108434 نقدی 542170
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R جامبوبگ نوید زرشیمی 147 105495 نقدی 527475
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA جامبوبگ نوید زرشیمی 147 96511 نقدی 482555
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C جامبوبگ نوید زرشیمی 84 102976 نقدی 514880
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E پالت چوبی پتروشیمی رجال 66 102976 نقدی 514880
پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C پالت چوبی پتروشیمی پلی نار 60 102976 نقدی 514880
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C کیسه پتروشیمی مارون 110 102976 نقدی 514880
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پالت چوبی پلی پروپیلن جم 110 110365 نقدی 551825
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پالت چوبی پلی پروپیلن جم 110 102976 نقدی 514880
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پالت چوبی پلی پروپیلن جم 110 102976 نقدی 514880
پلی پروپیلن شیمیایی C30G کیسه پتروشیمی مارون 176 91053 نقدی 455265
پلی پروپیلن پزشکی V30GA پالت پلاستیکی پتروشیمی شازند 140 93992 سلف 469960
Go to top