پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا + ۸ دی ماه ۹۷

 

 

نام کالا
 
تولید کننده
 
نوع قرارداد
 
قیمت پایانی میانگین موزون
 
عرضه (تن)
 
قیمت پایه عرضه
 
تقاضا (تن)
 
حجم معامله (تن)
 
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام سلف (مچینگ) 83,563 0 83,563 100 100
پلی وینیل کلراید E7044 پتروشیمی اروند نقدی (مچینگ) 75,092 0 75,092 22 22
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان سلف 119,177 110 119,177 55 55
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان سلف 117,326 297 117,326 297 297
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان سلف 120,031 110 120,031 44 44
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان سلف 95,969 154 95,969 154 154
پلی وینیل کلراید E7044 پتروشیمی اروند نقدی 75,092 330 75,092 22 22
پلی کربنات 0407 پتروشیمی خوزستان نقدی   80 230,000 0 0
پلی کربنات 0710 پتروشیمی خوزستان نقدی   500 230,000 0 0
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین پتروشیمی خوزستان نقدی 230,000 211/2 230,000 30/8 30/8
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی شازند نقدی 126,985 504 126,985 504 504
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 پتروشیمی تندگویان سلف 121,150 77 121,150 77 77
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 پتروشیمی تندگویان سلف 114,071 77 114,071 77 77
پلی بوتادین رابر1220 پتروشیمی تخت جمشید نقدی   504 126,985 0 0
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین پتروشیمی خوزستان نقدی (مچینگ) 230,000 0 230,000 4/4 4/4
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام سلف 121,735 600/6 121,735 600/6 600/6
اپوکسی رزین مایع E06 SPL پتروشیمی خوزستان نقدی 300,000 404/8 300,000 22 22
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله نقدی (مچینگ) 83,563 0 83,563 22 22

 

Go to top