پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

قیمت روزانه مواد پلیمری در بازار داخلی + ۴ دی ماه ۹۷

 


ا 0075 / بندر امام : 100000
ا 020 / بندر امام : 99000
ا 2100 / لاله : 100000
ا 2102 / لاله : 98500
ا 1922 / لاله : 94500
ا 2420D / امیرکبیر : 9900
ا 2420H / امیرکبیر : 98500
ا 0190 / آریا ساسول : 98500
ا LL209AA / امیرکبیر : 110000
ا LL209AA /  شازند (اراک) : 109000
ا 52518 / جم : 101000
ا HI500 / بندر امام : 101000
ا 0035 / بندر امام : 102500
ا Bl3 / جم : 103000
ا Bl3 / مارون : 102500
ا Bl3 / کرمانشاه : 101800
ا F7000 / مهر : 116000
ا F7000 / ایلام : 115000
ا EX5 / جم : 115000
ا EX5 / مارون : 114000
ا EX5 / کرمانشاه : 114000
ا 5110 / آریا ساسول : 107000
ا 3840 / تبریز : 98500
ا EX3 / امیرکبیر : 110000
ا EX3 / شازند (اراک) : 110000
ا PE100 (CRP100) / مارون : 108000
ا PVC S65 / بندر امام (موجود) : 84500
ا PVC S65 / غدیر (موجود) : 84000
ا PVC S65 / اروند (موجود) : 84000
ا PP C30S / مارون : 126500
ا PP Z30S / مارون : 150000
ا PP Z30G / مارون : 125000
ا PP MR230 / مارون : 150000
ا PP 440G / پ پ جم : 130000
ا PP 440L / پ پ جم : 125000
ا PP 548R / پ پ جم : 124500
ا PP 550J / پ پ جم : 135000
ا PP 552R / پ پ جم : 126000
ا PP 510L / پ پ جم : 126000
ا PP ZR230 / نوید زرشیمی : 150000
ا 1540 / تبریز : 119000
ا 7240 / تبریز : 130000
ا ABS0150 / تبریز : 160000
ا ABS N50 / قاید بصیر : 160000
ا PET 781 / تندگویان : 148000
ا PET 821 / تندگویان : 160000

Go to top